Sprakforsvaret
   

JO-anmälan av Luftfartsverket

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
103 26 Stockholm
Göteborg den 16 oktober 2009


JO-anmälan av Luftfartsverket (LFV)

Härmed anmäler vi LFV till Justitieombudsmännen för brott mot Språklagen (SFS 2009:600).

Sedan ett par år tillbaka kallas LFV:s flygplatser officiellt inte för just flygplats längre utan airport. Nätverket Språkförsvaret har tidigare kontaktat LFV och utan framgång försökt få verket att ändra på detta.

Detta strider mot Språklagen som infördes den 1 juli i år. Där står bland annat:


4 §   Svenska är huvudspråk i Sverige.

6 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

10 § 1 Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

13 § 1   Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.


Det bör nämnas att flygplatserna i våra nordiska grannländers huvudstäder har sina officiella namn på landets eget/egna språk.

Samtliga LFV:s flygplatsers officiella namn skall vara ”NN Flygplats” istället för ”NN Airport”. Om den senare används, kan den bara stå under eller efter den svenska beteckningen, eller inom parentes.


Kerstin Bergstedt        Frank-Michael Kirsch
Eva Bonnard-Sjögren  Per-Åke Lindblom
Ingrid Byberg
              Marianne Lindholm
Iréne Engström           Carl E. Lundborg
Lars Fredriksson         Ulf Parde
Tord Gyllenhammar     Arne Rubensson
Thomas Görling           Cecilia Rydbeck
Klas Hjortstam             Janviktor Wahlgren
Nicoline Kinch              Fredrik Wennström

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret

 

Kontaktuppgifter:

Fredrik Wennström
Sixten Camps Gata 8
416 48 Göteborg

Tel: 070-490 45 56
E-post: [email protected]