Sprakforsvaret
   

JO-anmälan av Kristianstads kommun

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
103 26 Stockholm
Göteborg den 19 november 2009

Härmed anmäler jag Kristianstads kommun till Justitieombudsmännen för brott mot Språklagen (SFS 2009:600).

På Kristianstads kommuns hemsida finns bland annat följande information: ”Spirit of food är det samlade begreppet för Kristianstads kommuns profil”. Kommunen har alltså valt ett engelskt uttryck att ha som varumärke utåt.

Detta går fullkomligt stick i stäv med Språklagens intentioner. I lagen som infördes den 1 juli i år står bland annat:


4 §   Svenska är huvudspråk i Sverige.

6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

10 § 1 Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

13 § 1   Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.


Det är för all del positivt att kommunen vill marknadsföra sig som ett centrum för livsmedelsindustrin osv. Varumärket som innefattar allt detta måste dock vara på svenska. Detta för att inte bidra till den urholkning av svenskan som sker på många plan i samhället.


Fredrik Wennström
Medlem i nätverket Språkförsvaret

 

Kontaktuppgifter:

Fredrik Wennström
Sixten Camps Gata 8
416 48 Göteborg

Tel: 070-490 45 56
E-post: [email protected]