Sprakforsvaret
   

Yttrande till JO med anledning av regeringens engelskspråkiga e-postadresser

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
103 26 Stockholm

Diarienummer: 3913-2009

Språkförsvaret har av JO beretts tillfälle att kommentera Regeringskansliets yttrande av den 9/12 angående regeringens engelskspråkiga e-postadresser. I detta yttrande skriver regeringskansliet bland annat:
 
"Departementet registrerade e-postadresser 1994. Vid denna tidpunkt fanns inte någon möjlighet att använda å, ä och ö i e-postadresser, varför valet föll på engelska e-postadresser. Sådana e-postadresser ansågs dessutom lämpliga vid internationella kontakter."
 
Detta har aldrig varit huvudpoängen i vår och andras kritik. I motsats till Danmark, Finland och Norge har det svenska regeringskansliet enbart utgått från de engelskspråkiga beteckningarna på regeringsorganen, när e-postadresserna har konstruerats. Utrikesdepartmentet i Sverige har till exempel adressen @foreign.ministry.se och andra departement har e-postadresser enligt samma modell.

Den som däremot vill kommunicera med det danska miljöministeriet, kan skicka e-post till  @mim.dk, till det norska Arbeids- och sosialdepartementet via @asd.dep.no, och till ett finländskt department via @vnk.fi (där ”vnk” är en finsk förkortning). På samma sätt kan det svenska regeringskansliet införa adresser som @utrikesdepartementet.se eller @ud.se.

Det finns heller inga som helst tekniska hinder för att ha svenska och engelska adresser parallellt, som pekar på samma mottagare. Det finns olika lösningar beroende på teknik och adresstyp (adresser i form av konton, adresser i form av sändlistor/alias) etc. Många företag och privata e-postanvändare använder sig redan av sådana lösningar.

Regeringskansliet reser frågan om de svenska bokstäverna å, ä och ö i e-postadresser. Detta är irrelevant. Idag kan man använda IDN-domäner i webbadresser och tack vare ICANN:s beslut från i år kommer det också bli möjligt att använda andra skriftsystem än det latinska i webbadresserna. Men de flesta och de vanligaste e-postklienterna använder idag enbart ASCII-tecken. Enligt språkteknologisk expertis som Språkförsvaret konsulterat tycks det vara en bit kvar, när det gäller domänadresser till höger om @ och för namnledet till vänster om @ ligger lösningen ännu längre bort.

Det finns e-postklienter som kan förses med insticksprogram, som gör det möjligt att använda å, ä och ö. Men förutsättningen är att både mottagare och sändare har samma e-postklient och samma insticksprogram. Detta är naturligtvis inget villkor som ett regeringskansli kan uppställa för sin kommunikation med omvärlden.

Enligt vår uppfattning bör JO uppmana regeringskansliet att ofördröjligen gå över till svenskspråkiga e-postadresser som huvudadresser. För vårt vidkommande får regeringskansliet gärna behålla de engelskspråkiga e-postadresserna under förutsättning att de är underordnade eller pekar på de svenskspråkiga.

Avslutningsvis vill vi instämma i inledningsorden i Leif Pagrotskys med fleras riksdagsmotion den 20/3 2009 med bland annat direkt hänsyftning på de engelskspråkiga e-postadresserna:

Det är viktigt att regeringen och i synnerhet Kulturdepartementet som högst ansvarig vårdare av det svenska språket föregår med gott exempel när det gäller att använda svenska språket. Det gäller i allra högsta grad kommunikationerna på Internet mellan Regeringskansliet och allmänheten.”

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Jan Malmstedt/Hillo Nordström/Arne Rubensson

22/12 2009