Sprakforsvaret
   

Språkförsvarets frågor till annonserande företag i Sverige

 

1. Har ert företag medvetet och systematiskt diskuterat språkfrågor, exempelvis förhållandet mellan svenskan och engelskan i reklamen? Eller gör ni uteslutande kommersiella överväganden?

2. a) På senare år tycks andelen reklam på engelska ökat markant i Sverige.  Anser ni att denna observation stämmer?
b) Om denna observation stämmer, gäller den även för ert företag?

3. Om ni anser att denna observation stämmer, vad beror i så fall denna utveckling på? Går det att analysera denna utveckling?

4. a) Har ni en egen reklamavdelning eller utformas reklamen i samarbete med en reklambyrå?
b) Om det kommer på tal att engelska ska användas som reklamspråk, kommer det slutgiltiga beslutet att vara avhängigt redan företagna marknadsundersökningar eller låter ni genomföra en ny sådan för den aktuella produkten eller den aktuella målgruppen? c) Har ni vid något tillfälle beställt en dylik marknadsundersökning? När, vilken och med vilket resultat?

5. a) Om frågan om reklamspråk kommer upp i era diskussioner med reklambyrån, vem brukar i så fall resa den frågan först? Ni eller reklambyrån?
b) Vem brukar vara mest mån om att föreslå engelska som reklamspråk, om en sådan tendens går att urskilja?

6. Skulle ni vilja tillägga något, som har betydelse för dessa frågeställningar?


21/3 2010