Sprakforsvaret
   

Brev till Burger King om engelsk"talande" burgare

 

Nyligen har jag vid flera tillfällen sett er annons ”NYHET”, ett svenskt ord, men resten var engelska (amerikanska?).

Annonsen gjorde mig bedrövad, och ställde en del frågor.

Vilka vänder den sig till, vilken är alltså målgruppen? Eventuella engelskläsande turister? Vi befinner oss trots allt i Sverige, tidningarna är på svenska, flertalet invånare har svenska som modersmål, ett fåtal engelska … 

Vi svenskar tror gärna att vi är så duktiga på engelska; det är vi inte, i varje fall endast en liten andel. Jag tror att annonsen missar, till och med motverkar, sitt syfte.  Jag, och många med mig, kommer inte att köpa /äta den annonserade produkten.

Vad betyder (på svenska) ”cheat on beef”?  Jag skall väl inte behöva lexikon för att kunna läsa en annons.

Jag har förstått att Burger King är fött i USA, men det försvarar inte språket.  Bättre kan ni nog. Använd huvudspråket i Sverige, någon gång minoritetspråken!

Hälsningar
Björn I Ohlson