Sprakforsvaret
   

Brev till Arla angående svenska språket

 

Hej!

Eftersom jag delar NN:s åsikter om användning av det svenska språket på svenska hemsidor har jag fått ta del av ert svar till honom om engelska på er hemsida http://www.arlafoods.se/jobb/! Ni skriver:
 
Det var tråkigt att höra att du inte tycker om de engelska benämningarna. Dock är det faktiskt så att Arla Foods ej är ett svenskt bolag utan en dansk/svensk kooperation. På så sätt arbetar vi över nationsgränserna oavsett om man geografiskt sett är belägen inom Sverige eller inte. Det är då en viktig del för den interna kommunikationen att tjänsterna benämns på ett sådant sätt att alla inom Arla Foods får en god känndeom om vad rollen innebär.
 
Ett i mina ögon märkligt svar! Vad har det för betydelse om det är ett svenskt företag/kooperation eller ej? Ska det betyda att ert koncernspråk är engelska? Vad skulle hända om det var ett kinesiskt företag/kooperation? Dessutom känns det som om ni inte är speciellt konsekventa i det här med engelska eller svenska när man bläddrar på olika sidor på er hemsida. I vissa fall så hamnar man på en helt engelskspråkig sida (F15 graduates). Om ni konsekvent använde er av engelska för samtliga tjänster så skulle svaret vara begripligt.
 
Om man klickar sig runt på er hemsida hittar men en blandning av svenska och engelska! Bl.a. så finns det en sida som heter ”Ägare” Där finns sedan möjlighet att klicka sig vidare till Arla Foods stadgar och där finns en mängd länkar med blandade rubriker på engelska och svenska. Där finns Annual Report blandat med Vårt ansvar... m.m. Där hittar man olika versioner av de publikationer ni har. Där står oftast namnet på landets språk men inom parentes ibland "Svenska" eller "Danska" ibland står det "Swedish" eller "Danish". Märklig blandning.
 
När man sedan äntligen kommer till stadgarna så vad hittar man då? Jo - då finns det 3 versioner. En svensk, en dansk och en engelsk. Då borde ni väl kunna anpassa hemsidan efter resp. lands språk? Ni säger er ju också vilja" att tjänsterna benämns på ett sådant sätt att alla inom Arla Foods får en god känndeom om vad rollen innebär". Men det stämmer ju inte! I er organisationsplan finns det en CEO och den tjänsten finns överhuvud taget inte i era stadgar (jag sökte på titeln och även på den fullständiga benämningen chief executive officer) så vad är det? Däremot står det att "The board of directors shall appoint the Cooperative’s managing director." Misstänker att det är det som är "översatt" till CEO. Verkställande direktör finns i den svenska versionen.
 
Men - döm om min förvåning när jag går in på sidan Koncernledning - där finns helt plötsligt en Verkställande direktör! Där finns även en för mig okänd titel "CFO" vad det nu kan vara. Och ser man på - där förstår man att CEO = Verkställande direktör = Managing director (enligt stadgarna)
 
Om jag är engelsktalande så vet jag kanske inte heller vad "stadgar" är - borde det inte stå ”Articles of association” så att den som är engelsktalande förstår? Det finns ju "Our responsability" vilket är logisk!
 
Ja, det blev ett långt mejl men eftersom även jag tillhör den minoritet (?) som vill behålla vårt svenska språk så kan jag inte annat än protestera. Både mot svaret och hur inkonsekventa ni är i användningen av språken – ibland svenska ibland engelska. Min uppfattning är givetvis att ni bör använda er av svenska på de svenska sidorna.
 
Att hemsidan är rörig är ett annat problem som inte har med det svenska språket att göra men hemsidan är inte lätt att hitta i! Klickar man t.ex. på Stadgar så kommer man till Ägare, Först därefter kan man klicka på Stadgar men då dyker alla de rubriker upp som jag nämner ovan. En av rubrikerna är stadgar men resten är diverse annat.
 
Med vänlig hälsning
Mariann Tell
8/4 2010