Sprakforsvaret
   

Svar från Stockholms stad om Stockholms stads språkpolitik


Nätverket Språkförsvaret
Att: Per-Owe Albinsson, Olle Käll, Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson

Stockholms stads språkpolitik


Hej,


Mitt namn är Charlotte Lundqvist och jag arbetar för finansborgarrådet Sten Nordin på Finansroteln i Stockholms stadshus. Sten har bett mig att svara på ditt brev gällande Stockholms stads språkpolitik.


Jag vill börja med att tacka för ditt brev samt be om ursäkt att svaret dröjt ända tills nu. Dessvärre kom ditt brev på villovägar i samband med flytt vilket är väldigt olyckligt. Det är självklart mycket viktigt att synpunkter och frågor som de Du har framfört till oss skall besvaras på så kort tid som möjligt, vi beklagar därför det inträffade. När vi utvecklar Stockholm gemensamt är stockholmarnas synpunkter och åsikter av stort värde.


Att vi gemensamt värnar om svenska språket är viktigt, detta måste dock ställas i relation till vårt uppdrag att stärka Stockholms attraktivitet internationellt, att verka för att vi får fler besökare till staden och därmed en ännu starkare turist- och besöksnäring som kan sysselsätta allt fler stockholmare. Stockholm Business Region och övriga bolag med engelska namn har uppdrag av Kommunfullmäktige som i mycket hög grad innebär internationell samverkan med intressenter på andra språk än svenska – därför är det viktigt och bra att namnet är så internationellt som möjligt.
Då staden blev anmäld för att inte efterleva den nya språklagen gjordes det en prövning som visade att Stockholms stad inte gjort fel som använt sig utav engelska för att beteckna Stockholms Visitors Board, Stockholm Business Region m.fl.


Det är positivt att Stockholm blir allt mer mångspråkigt och pluralistiskt, det vinner vi mycket på. Att staden prioriterar engelskan som andraspråk är för att den ännu så länge fortfarande är det stora världsspråket och många människor förstår engelska.


Med Vänliga Hälsningar
Charlotte Lundqvist

 

3/5 2010
 

 

Biträdande BorgarrådssekreterareFinansroteln