Sprakforsvaret
   

Hälsningssanförande vid seminariet "Reklam på engelska i Sverige - kulturellt ofredande?" 30/52010

Kära publik, kära paneldeltagare!

Hjärtligt välkomna till Språkförsvarets seminarium. Vi är mycket glada över att ni har trotsat det vackra vädret till förmån för denna inomhusaktivitet. Jag heter Hillo Nordström och är medlem i Språkförsvarets kärngrupp.

Varför ett seminarium om engelskan i svensk reklam, och varför denna provocerande rubrik? Kulturellt ofredande - är inte det ett mycket starkt uttryck för en så oförarglig företeelse? Frågetecknet efter rubriken är förstås en fingervisning om att vi har samlats här för en debatt. Språkförsvarets åsikt i frågan är känd för de flesta av er, men vi vill ändå vara öppna för andra synpunkter än våra egna. Vem vet - kanske kommer vi fram till att det är bra och konstruktivt med engelskspråkig reklam i Sverige och att vi bör öppna famnen för att ta emot mer och mer av den angloamerikanska kulturen i vårt land.

Där har ni skälet till den utmanande rubriken: engelskan i reklamen är naturligtvis bara en liten rännil av den angloamerikanska lavaströmmen (i dessa vulkantider) som formligen väller in över oss. Nu ska t o m det stundande kronprinsessbröllopet bli som en Hollywoodsåpa, d v s vår framtida statschef överlämnas av sin far till den blivande maken, något som går stick i stäv mot svensk tradition. OBS! Detta är ett sidospår och ska inte diskuteras idag.

Åter till ämnet: reklamen. För att få till stånd en konstruktiv debatt har vi bjudit in och lyckats samla ihop en intressant panel med ett brett spektrum av åsikter kring dagens fråga.

Från vänster: Viggo Cavling, chefredaktör på Resumé, Gottfried Gemzell, copywriter, Helene Samuelsson, chef för kommunikation i företaget Preem, Anders Lotsson journalist på Computer Sweden och Lars Fredriksson, civilingenjör, verksam inom marknadsföring och medlem i Språkförsvaret.

Nog pratat av mig. Ordet går nu över till vår moderator: Ewa Wallin. Än en gång - hjärtligt välkomna.