Sprakforsvaret
   

Svar till Mariann Tell 30/8 2010

Hej


Bostadsbattle var ett medvetet val i syfte att dels attrahera den målgrupp som är bekant med nutida populärkultur och då i första hand hip-hop där battle är en välkänd term som används mellan två artister som inte delar åsikter och uttrycker sin rivalitet via ord. Vi tyckte det var passande just i detta sammanhang då ämnet var koncentrerat till ungdomsbostäder och vi hade två politiker som vanligtvis uttrycker sina meningsskiljaktligheter via ord. Ett annat syfte var att distansera de 70+ åhörare som i våras tog upp större delen av platserna när ABF hade ett antal seminarier kring bostäder, och som gjorde att det var fullsatt redan 20 minuter före start. Vi ville ha en ung publik eftersom det var de ungas bostadsproblem vi skulle ta upp.


Mikael Svenske på HSB Stockholm