Sprakforsvaret
   

Kalendarium - arkiv


Genomförda arrangemang:

10/9 2010 - Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) firar 20-års jubileum. Läs mer här!

16 -17/9 2010 - OFTI 28, Linköping - Lärande och interaktion i samtal. Temat för årets konferens är ”Lärande och interaktion i samtal”, men som vanligt välkomnas alla föredrag inom området tal och interaktion. Läs mera här!

Ola Wikander, författare till bl.a. "I döda språks sällskap", talar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg om ålderdomligt språk som lyckat och misslyckat stilmedel. Fredag den 24/9 september 14:45-15:05. Klicka här.

Europeiska språkdagen firas den 26/9. Läs mer på sprakdagen.nu.

27/9 2010 - "Två språk som förenar" - arrangemang av Finlands ambassad. Läs vidare i inbjudan!

Företagsuniversitetet anordnar en språkvårdsdag tisdag den 28/9 i Stockholm.

Hälso- och sjukvårdens årliga termkonferens äger rum i Skövde den 28-29 september. Läs mera här.

Binamn är ämnet för ett tre dagar långt symposium i Älvkarleby den 29/9 – 1/10. Arrangörer är Seminariet för nordisk namnforskning i Uppsala och Institutet för språk och folkminnen. Läs mer  här.

Sociala medier är ämnet för Språkkonsulternas årliga konferens som äger rum den 1/10 i Stockholm. Läs mer här (pdf).

Nio till punto. Terminologicentrum (TNC) håller fortsättningskurs för översättare och tolkar den 1/10 i Solna. Läs mer här.

Europeiska dyslexiveckan genomförs den 4/10 -10/10.

13/10 2010 - Översättare i södra Sverige firar Sveriges facköversättarförening SFÖs 20-årsjubileum på Språk- och litteraturcentrum i Lund med föredrag och annat. Läs mer här (pdf).

14/10 2010 - Skrivregler och språkvård på svenska och engelska är en heldagskurs som anordnas av Terminologicentrum TNC. Plats: TNC i Solna, pris 3 800 kronor. Se vidare  information.

15/10 2010 - Översättare i Västsverige kan gå på SFÖ Västs 20-årsjubileum på Oceanen, i Göteborg. Jubileet börjar kl. 15.00. Se vidare  SFÖs webbplats (pdf).

27 - 28/10 2010 - Språkteknologi för ökad tillgänglighet är temat för ett tvådagarsseminarium i Linköping. Läs mer här.

28/10 2010 - Språkvårdsamfundet i Uppsala anordnar en paneldiskussion efter sitt medlemsmöte mellan Lena Ekberg, Olle Josephson och Per-Åke Lindblom om hur svenskan bäst ska främjas. Läs mera här!

28/10 2010 - Kursen Vårdspråk och språkvård handlar om vårdens språk. Denna TNC-kurs kostar 2000 kronor - läs mer här.

28 – 29/10 - Språkteknikkonferensen SLTC anordnas i Linköping. Läs mer här.

9/11 2010 – Olle Käll, nätverket Språkförsvaret, diskuterar kring engelskans utbredning på svenska språkets bekostnad. Stadsbiblioteket, Gävle – kl. 19:00. Arrangör: Svenska Humanistiska Förbundet. Läs mer här!

12 – 13/11 2010 - Femte världskonferensen i terminologi anordnas i Budapest. Mer information här.

12/11 – 13/11 2010 - Språk för framtiden – symposium som arrangeras av ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée) i Falun. Se ytterligare information här!

19/11 2010 - Ordlusta är en TNC-kurs om hur man gör en ordlista. Heldagskurs som kostar 3 800 kronor. Läs mer här.

25/11 –26/11 2010 – Växter och växtnamn – Ett möte mellan botanik och språkvetenskap. Nordiskt symposium i Stockholm och Uppsala – se vidare denna sida

30/11 2010 – Seminarium om nordisk språkförståelse i Köpenhamn. Samarrangemang mellan Skolverket, Sveriges ambassad i Köpenhamn, och Norden i Fokus. Se vidare skolverkets webbplats!

30/11 – 2/12 2010 - Jordan International Conference on Translation, Amman, Jordan: Translation: Science, Art, or Skill?

- läs mer här

2/12 2010 - Ordens magi arrangeras för femte året i rad i Stockholm. Program och anmälan  här.

7/12 2010 – Språkrådet arrangerar Språkpolitikens dag. Mer här.

7/12 – 9/12 2010Seventh Symposium on Translation, Terminology and Interpretation: Havana, Cuba - Translation: a World in Constant Evolution. Se vidare denna information

8/12 - 10/12 2010 - "Språk - så mycket mer än ord" - minoritetskonferens i Korpilombolo. Läs mer här!

16/12 – 19/12 2010 - “Role of Translation in Nation Building, Nationalism and Supra-nationalism”, Indien - jointly organized by Indian Translators Association and Linguaindia Foundation. Se ytterligare information !

20/1 2011 - Okej att erbjuda Google Translate på sin webb? - Språkrådet och webbyrån Funka anordnar gemensamt seminarium i Stockholm. Läs mera här!

26/1 2011 - Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. arrangerar en konferens om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

28/1 2011 - Debatmøde om en national strategi for fremmedsprog i Köpenhamn, som anordnas av Forbundet Kommunikation og Sprog m.fl.. Se ytterligare information!

6/2 2011 – Samernas nationaldag, som firas sedan 1993 till minne av det första samelandsmötet som hölls den dagen i Trondheim år 1917. Läs mer här! 

10/2 2011 - Svenskan i Finland - på offensiven eller intensiven? - möte kl. 18.30 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Läs mera här!

11/2 –12/2 2011 - XXXI VAKKI-symposiet om språk och etik i Vasa, Finland. Mera information här!

14/2 - 21/2 2011 - Modersmålsvecka i Umeå - läs hela programmet här!

21/2 2011 – Internationella modersmålsdagen – läs mer på UNESCO:s webbplats!

23/2 - 25/2 2011Konferens om mångkulturalism i Kanada – kanadensisk mångkulturalism och s.k. mångkulturell undervisning kommer att diskuteras och belysas vid University of Matanzas i Canada. För ytterligare information, kontakta [email protected] senast den 15/1 2011

10/3 2011 - Klar, men aldrig ferdi – klarspråkskonferens, Oslo. Läs vidare här! 

17/3 -18/3 2011 -  Flerspråkighet i fokus – identitet, språk och lärande i Stockholm – information och anmälan här

30/3 2011 - Föreningen Teknisk Information, FTI anordnar vårkonferens i Stockholm. Läs inbjudan här!  

3/4 2011 - Finlandssvensk samling genomför årsmöte kl. 15.00 på Kulturhuset Grand, Borgå. Riksdagsvalsdebatt kl. 18.00 på samma plats.

5/4 2011 - Svenska Akademiens nordiska pris överlämnas till Ernst Håkon Jahr kl 19.00 i Börssalen, Börshuset i Gamla stan i Stockholm .  Fritt inträde, men biljetter krävs – se ytterligare information här

8/4 – 10/4 2011 - Noregs Mållag genomför sitt 95:e landsmöte på Ryfylket fjordhotell i Sand i Suldal. Läs om landsmötet

16/4 2011 - Mikael Parkvall, känd lingvist och författare till "Lagom finns bara i Sverige", berättar om "Hur avskaffas ett språk?". Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm - tid: 13.00 - 14.30. Arrangörer: Språkförsvaret och ABF. Affisch för nedladdning.

23/4 2011 – Världsboksdagen – läs mer på Svenska Unescorådets webbplats !

5/5 -  6/5 2011  Trettonde konferensen av Svenskan i Finland i Vasa. Konferensens specialtema är Svenska i ett specialiserat samhälle.

6/5 – 8/5 2011Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) genomför sin årliga konferens i Malmö på temat ”Översättaren i tiden” – läs vidare här!

12/5 2011 - Franska institutet m.fl. anordnar konferens om flerspråkighet och näringsliv i Stockholm - se vidare denna information

12/5 2011Språkrådet ordnar årligen en intressant, inspirerande och nyttig heldagskonferens om språken i Sverige. Förlängd anmälningtid till den 29/4 – se vidare denna information

11/5 – 13/5 2011 - Nordic Conference on Computational Linguistics i Riga, Lettland – se ytterligare information här!

13/5 2011 - Kreativ Fredag om svenskan i IT-samhället - se vidare Region Dalanas webbplats

19/5 2011 - Språkforum, Språktidningens årliga språkkonferens, Stockholm - se vidare denna information

25/5 2011 - "Terminologiska utmaningar i Europa under 2010-talet" är temat för Terminologicentrum TNCs seminarium. Mer på denna pdf.

24/5 – 27/5 2011Nordisk Forening for Leksikografi. Den elfte konferensen om lexikografi kommer att hållas i Lund. Läs mera här !

7/6 - 10/6 2011 - "Från begreppskaos till överenskomna termer" är temat för den stora nordiska terminologkonferensen Nordterm. Plats: Vasa i Finland 7-10 juni. Mer här.

9/6 - 11/6 2011 - Den internationella klarspråkskonferensen Plain äger rum i Stockholm. Mer på plain2011.com.

22/6 – 25/6 2011 - International Conference on Minority Languages 2011 - ECMI (European Centre for Minority Isues) tillsammans med SDU-IFG, Alsion og Flensborg Universitet Institut for Dansk är värdar för ICML XIII i 2011 i Flensborg-Sønderborg. Se

www.icml13.org

27/6 - 28/6 2011 - Lösningar för ett mångspråkigt Europa - Meta-Forum 2011 i Budapest, Ungern - se vidare information!

24/7 – 30/7 2011 – Esperanto – Världskongress i Köpenhamn. Kongressen äger rum i Bella Centret – se vidare denna information!

22/8 - 24/8 2011 - ”Mindst fire sprog til alle: Fremtidens sprogpolitiske udfordringer”. Konferens om flerspråkighet i Norden. Plats: Nordens Hus, Tórshavn, Färöarna. Konferensens webbsida med information om detaljer från 1 september 2010 – se här!

25/8 – 26/8 2011 Nordisk Bibliotekskonferens i Köpenhamn - Nordisk Bibliotekskonferens har kulturell mångfald som sitt överordnade tema. Läs mera här

16/9 2011 - Konferens om tal och interaktion. Hur går det till när vi samtalar? Mälardalens högskola anordnar konferens för samtalsforskare den 16 september. Läs mer här.

22/9 2011 - Moderna språk som framgångsfaktor - seminarium på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Läs mera här!

23 - 24/9 2011 - Svenska språket i akademiska studier. Konferens på Stockholms universitet. Läs mer här.

26/9 2011 - Samerna och samiskans ställning i lokalt, nationellt, nordiskt och europeiskt perspektiv - se vidare information här!

27/9 2011 - Konflikten mellan den finska och svenska nationalismen i Finland - möte i Helsingfors. Se ytterligare information här!

3/10 2011 - Skandinaviska språk i grundskolan - workshop om grannspråksundervisning. Läs mer här!

3-4/10 2011 - Termkonferens 2011. Terminologernas årliga konferens handlar i år om vård och omsorg. Plats: Stockholm. Mer här.

11/10 2011 - Möte med Svenskfinland på ABF i Stockholm - se ytterligare information här!

13-14/10 2011 - Lättläst-dagarna 2011. Konferens och workshop anordnad av Centrum för lättläst 13-14 oktober. För dig som vill göra texter tillgängliga för så många som möjligt. Se vidare här. (Boken "Vad är lättläst" av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg finns för gratis nerladdning som pdf.)

13-14/10 2011 - Språket som kulturbärare - nu och då. Konferens på Karlstads universitet - mer här.

17/10 2011 - Språkbanken i Göteborg presenterar det nya gränssnittet till korpusgränssnittet Korp, som gör det möjligt att komma åt Språkbankens enorma förråd av prov på autentiskt svenskt språk. Anmälan här.

19/10 2011 - Språkförsvaret anordnar ett boksläpp för sin nyutkomna antologi i Årsta Folkets hus, Stockholm, kl. 18.00 - 21.00 - läs mer här!

21/10 2011 - Begriplex, språkkonferensen för alla som arbetar med språk i offentlig verksamhet, arrangeras av ESS, Föreningen examinerade språkkonsulter i svenska. Plats: Stockholm. Avgift: 2 600 kronor. Se begriplex.se.

29-30/10 2011 - Haustseminar. Noregs Mållag anordnar höstseminarium - se ytterligare information här

2 – 4/11 2011 - Tredje nordiske morsmålsdidaktiske konferanse i Tønsberg , Norge – se ytterligare information här

15/11 2011 - Vad händer med svenskan? Global, digital och intim - ändå samma språk! Tisdagsföreläsning med Olle Josephson, professor i nordiska språk Se ytterligare information!

14 - 18/11 2011Internationella  bibliotekets barnboksvecka 2011. Läs mera här!

1/12 2011 - Ordens magi handlar i år handlar om språket som verktyg för att få uppmärksamhet. I yrkesliv och samhälle blir förmågan att påverka andra allt viktigare. Läs mera här!

7/12 2011 - Språkpolitikens dag arrangeras av Språkrådet.

9/12 2011 - Terminologicentrum TNC ordnar lunchseminarium. Titeln är "Definitioner - en enda soppa?". Det kostar 150 kronor, inklusive soppa. Ytterligare information här.

16/12 2011 - Seminarium om taktila bilder. Talboks- och punktskriftsbiblioteket presenterar ny forskning om taktila bilder. Läs mera här!

3/2 2012 - Grammatikdagen firas bl.a. på Kulturhuset i Stockholm. Läs mer här!

28/1 - 25/2 2012 - Finlandssvenskt tema i Tammen Kirjakauppa, bokhandel i Stockholm. Läs mera här!

7/3 2012 - Det är en definitionsfråga - kurs anordnad av Terminologicentralen. Läs mera här!

26/3 2012 - Det nya språket – om digital delaktighet och begriplighet webbsänds.

29/3 2012 - Johan Althoff och Robert Nyberg presenterar sin nya bok, "Språkets värld". Läs mera här!

31/3 - 1/4 2012 - Finlandssvensk kryssning - se ytterligare information här!

8/4 2012 - Romernas nationaldag firas till minnet av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.

3/5 2012 – Språkrådsdagen 2012 Stockholm – se Språkrådets presentation!

4/5 2012 - Grammatikfestivalen och Språkdagen, Göteborgs universitet – se ytterligare information här!

14/5 2012 - Teckenspråkets dag – se presentation i Språkrådets kalendarium!

14/5 2012 - Debattmöte om språklagar och språkpolitik i samband med Modersmål-Selskabets generalforsamling. Se ytterligare information här!

29/5 2012 - Språkutveckling på Afrikas Horn på Hotell Park inn i Uppsala. Arrangörer: ABF i Uppsala län, Afarvänner i Sverige. Kl. 18.00. Se lokal annonsering!

31/5 2012 - Seminarium om Minoritetsspråk, medier och identiteter vid Stockholms universitet - se ytterligare information här!

14/6 2012 - Clarity Sverige: Språket – verktyget för moderna jurister, seminarium i Stockholm – läs mera här

14 – 16/6 2012 - 11th Nordic Conference on Bilingualism, Köpenhamn

13 – 15/6 2012 - Literacy-konferensen: Vardagligt skriftbruk – igår, idag och imorgon, Umeå

5 - 11/8 2012Internationella Sagakonferensen, Århus universitet

30 - 31/8 2012 Det nordiske språkmøtet i Oslo 2012 - Tv-tekstning i Norden. Läs mera här!

7/9 2012 - Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska genomför sin årliga konferens i Stockholm. Endast öppen för medlemmar. Se vidare här.

12/9 2012 - "Red ut begreppen", Terminologicentrum TNC:s grundkurs i terminologiskt arbete, anordnas även den 14 november. Deltagaravgift 4300 kronor plus moms. Läs mer på TNC:s webbplats.

29/9 2012 - TNC anordnar fördjupningskursen "Det är en definitionsfråga" - se TNC:s webbplats.

27 - 30/9 2012 - Bokmässan i Göteborg: Den nordiska litteraturen står i fokus - se vidare här

1/10 2012 - Språkvårdsdagen 2012 - se ytterligare information på Företagsuniversitetets webbplats

2 - 3/10 2012 - Hälso- och sjukvårdens termkonferens äger rum i Linköping.

18/10 2012 - "Skrivregler och språkvård" på TNC avhandlar både svenska och engelska. Också 19 december. Se vidare information!

18 - 19/10 2012 - Lättlästdagarna i Stockholm handlar om hur man gör skriftlig information begriplig för så många som möjligt.

24 - 26/10 2012 - Språkteknologikonferensen i Lund  - se vidare här!

6/12 2012 - Terminologisk källkritik - kan man lita på ordlistan - i "Lita på denna källa" hos TNC.

12/12 2012 - "This is not a chair in Dutch!" - en TNC- kurs i terminologi för översättare och tolkar.

13 - 15/2 2013 - Svensk-norsk forskar- och praktikerkonferens om läsande och skrivande i Umeå - läs mera här!

6/3 2013 - Språkförsvarets boksläpp "Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring" - Per Albinrummet, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm kl.18.00 - 20.00. Mer information senare.

 13/3 2013 - Språkforum på Hotel Rival, Stockholm. Se ytterligare information här

22/3 2013 - Grammatikdagen äger rum samtidigt i Stockholm, Göteborg och Lund - se ytterligare information!

2/5 2013 - Språkrådsdagen anordnas av Språkrådet. Mer information här. Anmälan senast den 15 april.

14/5 2013  - Språkvårdsdagen 2013 Du sköna nya svenska, Hanaholmen Finland - se ytterligare information här!

22 – 24/5 2013 - Nodalida 2013, nordisk språkteknologikonferens, Oslo

11 – 12/6 2013 - Texter i verksamhet och verksamma texter, Forum för textforskning, Växjö

13 – 15/6 2013 - NORDAND 11 om Nordens språk som andra- och främmandespråk, Stockholm

17–20/6 2013 - Nordterm 2013: Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg, Stockholm

26–28/6 2013 -  ICLaVE 7 – International Conference on Language Variation in Europe, Trondheim

 5–9/8 2013 - 21st International Conference on Historical Linguistics (ICHL21), Oslo

13–16/8 2013 - Tolvte konferensen om lexikografi i Norden, Oslo

22–23/8 2013 - Early Germanic Languages in Contact, Odense, Danmark

30/8 2013 - Vad håller svenskan vid liv på språköarna? i Helsingfors. Tankesmedjan Magma presenterar rapport - läs mera här!

8/9 2013 - Internationella läskunnighetsdagen

1/10 - 4/10 2013 Foundation for Endangered Languages Annual Conference anordnas vid Carleton University, i Ottawa, Kanada.

14/10 2013 - Seminarium om språklagen, Språkrådet i samarbete med Kulturdepartementet

23/10 2013 - Språkafton på Europahuset i Stockholm. Förhandsanmälan krävs. Mer information här!

25 - 26/10 2013 - Dysleximässan i Sollentuna - se vidare information här!

7-8/11 2013 - Lättlästdagarna 2013 - Att göra sin röst hörd

15/11 2013 - Från grannspråk till främmande språk - seminarium i Lund

29/11 2013 - Arbetsseminarium om nyord, könskrans istf jomfruhinde, i Köpenhamn.

30/11 2013 - Språkförsvaret anordnar ett offentligt möte med Lars-Gunnar Andersson från programmet Språket om synen på svenska språket. Läs mera här!

5–6/12 2013 - Svenska med didaktisk inriktning med temat ”mångfaldens möjligheter”, Göteborgs universitet

12–13/12 2013 - Nordiskt seminarium om teckenspråkskorpusar i Köpenhamn. Språkrådet i Sverige är medarrangör.

25/1 2014 - Lär dig skriva klarspråk - Seminarium TT-kompetens.

13 - 14/2 2014 - Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar sitt årliga symposium på temat "Demokrati".

21/3 2014 - Grammatikdagen firas på olika platser i landet. Se information här!

28/3 2014 - Språkforum i Stockholm - läs mera här!

8/5 2014 - Språkrådsdagen i Stockholm - sista anmälningsdag 21/4 2014.

9 - 10/5 2014 - Seminarium för teckenspråkiga översättare. Sista anmälningsdag 31/3 2014.

28 - 29/8 2014 - Nordiska Språkmötet äger rum i Stockholm. Sista anmälningsdag den 15/5.

29/9 2014 - Start för Språkförsvarets studiecirkel "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva". Anmälan kan ske på ABF:s webbplats eller till [email protected]. Inställd cirkel.

15/10 2014 Schyst! en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt, Stockholm

16/10 2014 Språkbankens Korpworkshop, Göteborg

17/10 2014 Språkbankens fjärde höstworkshop tema flerspråkiga resurser, Göteborg

13 - 14/11 2014 SLTC 2014, nationell svensk konferens i språkteknologi, Uppsala universitet

13 - 14/11 2014 Svenska Daisykonsortiets årskonferens, Stockholm

5/12 2014 Det nordiske i klasserummet konferens om didaktik i Köpenhamn.

11/12 2014 – Språkförsvaret: Presentation av "Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket" - se ytterligare information här!

16 - 17/3 2015Flerspråkighet i forskning, samhälle och utbildninglänk till annan webbplats (FFSU), Göteborgs universitet

20/ 3 2015 Grammatikdagen firas på olika platser i Sverige: Luleå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund.

10/4 2015 Språkvårdsseminarium i finska – se information här!

7/5 2015 – Forskarsymposium om språket i staden – se ytterligare information

 18 – 20/5 2015 – Skriv! Les! 2015 – nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy

5/6 2015 – Språkbanken firar 40 år – ytterligare information här

9 - 12/6 2015Nordterm 2015 – se ytterligare information på webbplatsen

20 - 21/8 2015 - Nordiska Språkmötet 2015 - Språkförståelse och kommunikationsstrategier i Norden, Roskilde, Danmark

17–19/9 2015Plain 2015 , internationell klarspråkskonferens, Dublin, Irland

26/9 2015Europeiska språkdagen 2015

15–16/10 2015 –  Nionde nordiska konferensen om språk och kön, Linnéuniversitetet, Växjö

21–23/10 2015 - NORNA:s 46:e symposium, Namn och identitet, Tammerfors, Finland

12/11 2015 - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet  i Göteborg arrangerar ett heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

23/1 2016 - Seminarium Språkförsvaret: "Behövs svenskan i svensk skola?", Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm kl. 12.30 - 15.00.

9/2 2016 - Nu eller aldrig! Hur räddar vi älvdalskan? - möte i Brittgården, Älvdalen, kl. 19.00.

11 - 12/2 2016 Symposium 2016 - Text och textualitet, Vasa universitet

8/3 2016 – TNC anordnar grundkursen ”Red ut begreppen” –  för mer information se här!

8/4 2016Språkliga landskap och rum, Göteborg - se vidare information här!

18/4 2016 Lingolympiaden äger rum på flera platser. Se information här!

18 - 19/4 2016 Språk så in i Norden, Norra Real, Stockholm - se ytterligare information här!

20/4 2016 Hur undervisas nordiska grannspråk i de fem nordiska länderna? – Hanaholmen. Helsingfors. Se programmet här!

28/4 2016Språkrådsdagen 2016 - se utförlig information här!

10 -11/5 2016Grammatik i Norden, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet - se program här!

1/6 2016Skånska dialekter förr och nu, Högskolan Kristianstad - se vidare information här!

9 - 10/6 2016Svenska språkets historia 14, Vasa universitet - se vidare information här

8 - 11/6 2016 – Den nordiske namneforskarkongressen 2016 i Stavanger

22 - 24/6 2016 – the 12th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Copenhagen Business School - se information!

1/9 – 2/9 2016 Nordiska språkmötetlänk till annan webbplats med temat ”Ett flerspråkigt samhälle”, arrangerat av de nordiska språknämndernas nätverk, Vasa, Finland.

6/10 2016 – Presens, konferens med temat språk och mångfald, Umeå.

26/10 2016Seminarium om älvdalskan i Mälarsalen, Årsta Folkets hus, Årsta torg, Årsta kl. 18.00 – 20.00. Paneldebatt. Framträdande av Lena Willemark. Affisch i A4-format för nedhämtning och utskrift.

3–5/11 2016 Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

9/11 2016 – Seminarium: "Varför flyttar de och vem bryr sig?" i Helsingfors - läs vidare här!

28/11 2016 – Modersmål-Selskabet: Invitation till årsboksmöte i Köpenhamn

12/12 2016 – TNC: En timme om ordlistor - läs mer här!

14 - 16/3 2017Digital Humaniora i Norden

22/4 2017 – Prisceremoni: Utdelning av Språkförsvarets pris och Årets anglofån i Katasalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm, kl. 15.00 - 16.00.

26/4 2017 - Seminarium i Helsingfors: Samepolitik i Finland och Norden. Se ytterligare information här!

14/5 2017 - Teckenspråkets dag - se ytterligare information här!

25/6 - 30/6 2017 – Sommarkurs i älvdalska - se ytterligare information här liksom anmälningsblankett

5/8 2017 – Boksläpp av Frost-Anders Dagbok på älvdalska se ytterligare information här!

28/8 - 30/8 2017 Internationell konferens om minoritetsspråk i Jyväskylä  och Närpes, Finland

6/9 - 9/9 2017  – Romska kulturdagar i Skarpnäcks kulturhus - se ytterligare information här

18/9 - 21/9 2017 – Nordisk sprogfest i Århus, Danmark

16/10 2017 – Ordfest med boksläpp i Stockholm se närmare information här!

20/10 2017 - Lättlästdagen 2017 - se ytterligare information här!

25 -27/10 2017 - Svenskans beskrivning 36 - se ytterligare information här!

5/11 2017 - Elfte Gutamålets dag - se vidare information här!

10 – 12/11 2017Den Danske Sprogkreds presenterar boken ”Er dit modersmål okay?” på Bogforum på Bella Center, Köpenhamn – se ytterligare information här

15/11 2017 - Shit!! Nu exploderar språket=) i Göteborg - se ytterligare information här!

24/11 2017 - Ord för ord - språkkonferens i Lund - läs vidare här!

4/12 2017 - Forskare pratar psykologi: Hen, han och hon - biologi, identitet och språk - se vidare information här!

11-13/1 2018 - 25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker äger rum utanför Köpenhamn - se ytterligare information här

25/1 2018 - Kom-i-gång-kurs i älvdalska - se vidare här!

21/2 2018 - Hvilke strømninger påvirker dansk i disse år? - se ytterligare information här!

24/4 2018 - "Går det troll i våra ortnamn?" Se ytterligare information här!

8/5 2018 - Internetmuseum presenterar emojins historia

23/5 2018 - EU-seminarium om behovet av maskinöversättning och öppna språkdata

2/7 - 3/7 2018Språkförsvaret under Almedalsveckan  – läs vidare här!

13 - 14/9 2018 – Språkvårdsseminarium i romska - läs vidare här!

4/10 2018 – Samråd kring regeringsuppdrag om samiskt kulturarv se vidare information här!

17/10 2018 – Nationella språkbanken anordnar höstworkshop – läs mera här!

9/11 2018Lättlästdagen i Stockholm – se ytterligare information här!

10/11 2018 – Föreningen SPRÅKrådgivning och TEXTvård anordnar språkdag – se denna information!

23/11 2018Det nordiske klasserum konference - se vidare information här!

27/11 2018 Språkforum i Göteborg – läs vidare här!

4/12 2018 Regeringskansliet: Den ändrade minoritetsspråkslagstiftningen - se anmälningsblankett här

26/1 2019 – Språkförsvaret anordnar debattmöte på temat "Engelska språkbytesskolor - hot mot svenskan?" i Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm kl. 13.00. Mer information följer.

12/3 2019 - "Hur mår svenska språket?" - Språkförsvaret anordnar möte i Malmö - se vidare information här!

26/4 2019 Språkrådsdagen - mer information här!

8 - 10/5  2019 Svenskans beskrivning 37 i Åbo. Se ytterligare information här!

22/5 2019  - Uppsala Språkvetarsällskap: Föreläsning av Jenny Larsson om Harry Potter och de språkliga mysterierna. Se ytterligare information här!

4 - 7/6 2019  - 15 konferensen om lexikografi i Norden i Helsingfors. Se ytterligare information här!

26 - 28/6 2019  - Iclave10: International Conderence on Language Variation in Europe. Leeuwarden, Nederländerna - läs mera här!

15/9 2019 - Modersmål-Selskabet i Danmark delar ut Modersmål-prisen. Se ytterligare information här!

17/9 2019 - Symposium om äldre språkhistoria i Uppsala - se vidare här!

17/10 2019 - Nationella Språkbankens höstworkshop i Uppsala - läs vidare här!

8/11 2019 - Lättlästdagen äger rum i Stockholm

11/11 2019 - Språkrådets seminarium i meänkieli i Uppsala - se ytterligare information här!

12/11 2019 - Språkförsvaret anordnar möte i Umeå - se ytterligare information här!

13/11 2019 - Dialektfrossa med Fredrik Lindström! Se ytterligare information här!

26 – 27/11 2019ELCR, språkteknologisk konferens med tema ”sharing of language resources within and across the EU Member States, Iceland and Norway”, Helsingfors, Finland

7/12 2019 Föreningen Språkvård och textvård anordnar språkdag i Göteborg se ytterligare information här!

20/3 2020 Språkforum äger rum på Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm – se ytterligare information här!

1 - 3/4 2020 The Sound of Indo-European 4, Köln  – se vidare information här!

21 - 23/8 2020 Sveriges Facköversättarförening anordnar jubileumskonferens - läs vidare här!

5/9 2020 – Bokpresentation av Sprog på grænsen, en dansk og tysk vende- og vennebog om grænselandets sprog og dialekter. Se vidare pressmeddelande!

5/5 2021 - Språkrådsdagen: Om fint och fult språk - se ytterligare information här!

26 -27/8  - Nordiskt språkmöte om språkteknologi - läs vidare här!

8/10 2021Språkforum, som anordnas av Språktidningen - se vidare information här!

1/12 2021Seminarium: Från ord till handling - se vidare information här!

9/11 2021 – Norska Språkrådet anordnar Språkdagen 2021 - anmälan till den digitala konferensen sker här

21-22/1 2022 Isof och Skolverket anordnar Modersmålsdagarna  2022 - se vidare information här!

9/2 2022 - Europeiska kommissionen: Translating Europe workshop: från klarhet till klarhet - läs vidare här!

6/4 2022 – Sametinget: Sveriges samiska språk: revitalisering, utmaningar och möjliga lösningar – digital föreläsning.

11/5 2022  Språkrådsdagen: temat för konferensen är språk och politik - läs vidare här!

15/5 2022 – Språkförsvaret genomför offentlig prisceremoni i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm - se ytterligare information här!

20/5 2022 – Årets språkvårdsdag på Hanaholmen handlar om språk och kommunikation - se ytterligare information här!

6/9 2022 – Föreläsning: Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekternaUppsala Arkivcentrum - se ytterligare information här!

14/9 2022 - Kungliga Vetenskapsakademin: Myter och "sanningar" om språkinlärning och flerspråkighet - se ytterligare information här

7/10 2022 - Språkforum i Stockholm- se ytterligare information här!

31/10 2022 Symposium: Det är mitt språk – även om jag inte kan det - läs vidare här!