Sprakforsvaret
   

Brev till Stadsledningskontoret, kommuniktionsstaben

 

Hej redaktionen,
 
det var trevligt att ni nämnde finskan och de officiella minoritetsspråken i samband med den nya språklagen. Kanske kunde ni också nämna att svenska numera (sedan språklagen av juli 2009) är officiellt språk eller som det kallas i språklagen, "Huvudspråk", i Sverige. Det innebär bland annat att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svenska språket används och hävdas i officiella sammanhang. Om ni vill problematisera lite, kan ni se efter hur detta påverkar högskolorna (hur de rättar sig efter detta) och hur de så kallade "internationella skolorna" efterlever kraven. Här finns mycket intressant material (se www.språkförsvaret.se)
 
Med vänlig hälsning
 
Arne Rubensson