Sprakforsvaret
   

Svar från KF Fastigheter om "Bromma Blocks"

 

Hej Fredrik,

Tack för ditt mail. Jag förstår och anser det viktigt att du och nätverket Språkförsvaret vill värna det svenska språket.
 
Processen att hitta rätt med handelsplatsens nya namn har varit omfattande innan vi slutligen beslutade oss för Bromma Blocks. Den kanske största utmaningen har varit att hitta ett namn som passar området, konceptet och målgruppen samtidigt som det är möjligt att varumärkesskydda juridiskt. Detta är betydligt svårare än man kan tro. Det är alltså inte så att en reklambyrå har ”hittat på” namnet Bromma Blocks.
 
Även om jag inte kan ge dig en detaljerad beskrivning av processen vill jag försöka förklara vad våra utgångspunkter varit och varför vi är både nöjda och stolta över namnet.
 
Vi är inte ett vanligt centrum. Detta avspeglas bl a i konceptet, områdets historia och internationella miljö. Det innebär i sin tur att centrumet behöver ett namn som sticker ut och skiljer sig från mängden.
 
En avgörande del för konceptet är målgruppens preferenser. Utmärkande drag för vår målgrupp är bl a att de reser mycket, är medvetna, förändringsbenägna och har många internationella referenser.
 
En annan viktig aspekt är områdets arkitektur, både exteriört med de K-märkta hangarerna och de lösningar vi använder interiört i H3 (den största hangaren).
När vi slutligen lyckades hitta ett kort och tydligt namn som stämde överens med ovanstående och som dessutom var möjligt att varumärkesskydda var Bromma Blocks ett självklart val.
 
Jag hoppas att detta gett dig en förklaring till varför vi valt att döpa handelsplatsen till Bromma Blocks.
 
Vänligen
Anna Malmqvist  
 
Kommunikatör
Kommunikation & IT

(Likalydande brev har skickats till Mariann Tell och Björn I. Ohlson)