Sprakforsvaret
   

Svar till Anna Malmqvist, KF Fastigheter, om "Bromma Blocks"

Hej Anna!

Jag köper inte ditt argument (citerar): "En avgörande del för konceptet är målgruppens preferenser. Utmärkande drag för vår målgrupp är bl a att de reser mycket, är medvetna, förändringsbenägna och har många internationella referenser."

De resvana vet att världen är så mycket större än de anglosaxiska länderna, och har varit på mycket mer långväga platser än så, och har mycket större internationella referenser än så, t.ex. så reser fler än 300000 svenskar per år till Thailand, största resmålet efter Spanien. Majoriteten av de resvana och med internationella preferenser tycker bara att ert namnval är löjligt och patetiskt, att försöka vara något man inte är och inte stå för vad man är och sin egen egenart. Det är väldigt få svenska turister som tycker att det är kul att smaka svenska köttbullar utomlands och se anslag därom överallt, de flesta vill äta landets mat och uppleva landets kultur... Då brukar man uppleva resmålet som exploaterat och undviker det, på samma sätt får ni Bromma att verka exploaterat, anglofierat.

Det låter mer infantiliserat på engelska, som att försöka locka barn med till en "Stadium Sports Camp", som att det är häftigare bara för att det är på engelska, istället för att kommunicera med folk på deras förstaspråk.

Som jag idag hörde på radio att Riksförbundet för Folkmusik och Dans motsatte sig Sverigedemokraternas uppdelning i svensk och utländsk dans och sa att kulturellt utbyte (observera hela världen) är ett måste för att inte stagnera, att inte dö, men att ju mer utbyte de hade, ju mer upptäckte de i den svenska musiken och dansen med aha-känsla, som de fann glädje i och gjorde att de kände sig trygga i sitt eget. En trygghet ni verkar sakna och ängsligt tro att det inte duger....

Att komma på namnet Blocks, är bara ett tecken på dåligt svenskt ordförråd, och brist på kreativitet. Inget genialiskt med att bara översätta kuber med Blocks. Mer kreativt i så fall att namnge en prisad kommersiell byggnad som "Kfem", modevaruhuset i Vällingby centrum (som kom från vad det hette som projekt på byggnadsritningen om jag minns rätt, vilket de valde att behålla).

Med vänliga hälsningar/zài jiàn/Best Regards/Saludos

Olof Flemström