Sprakforsvaret
   

Svar till Gunnar Lund om "food court"

Hej Gunnar,
 
Tack för ditt inspel – vi förstår synpunkten med att använda svenska begrepp. Och du har rätt i att majoriteten besökare på centralstationen är svenska. Men det är även en internationell miljö dit många utländska gäster anländer både med tåg och buss, inklusive Arlanda Express. Vi vet att denna grupp växer och vet också att många utryckt önskemål om tvåspråkiga skyltar etc för att kunna hitta bättre. Nu bygger vi om stationen fram till 2012 och ser samtidigt över skyltningen. Vi tar med oss din synpunkt i det arbetet. Dock kallar vi just nu platsen food court i vår beskrivning av projektet, då vi känt att det är ett uttryck som är etablerat både bland svenska och utländska besökare.  
 
Vänlig hälsning,
Ola Orsmark
 
Affärsområdeschef Stationer
Jernhusen AB (publ) 
Box 584
SE - 201 25 Malmö