Sprakforsvaret
   

Svar till Ola Orsmark, Jernhusen AB, om "food court"

Hej igen Ola!
 
Du skriver i ditt svar att
 
-  majoriteten besökare på centralstationen är svenska.
-  centralstationen även är en internationell miljö dit många utländska gäster anländer både med tåg och buss.
-   food court är ett uttryck som är etablerat både bland svenska och utländska besökare.
 
För att bemöta den sista att-satsen.
 
Uttrycket må vara etablerat i vissa kretsar och inom vissa geografiska områden medan det bland andra är totalt okänt. Ingen i mitt dagliga umgänge hade hört det innan jag nämnde det, trots att några av dem gör månatliga affärsresor runtom i världen. Inte ens mina bekanta med engelska som modersmål hade hört det förut. I de fall man försökt tolka vad det skulle betyda kommer man fram till matdomstol. Just så kommer också många av era framtida besökare att tolka det, inte som ett ställe att få sig en bit mat på.
 
För att bemöta de två första att-satserna gjorde jag internationella sökningar på google.com.
 
Restauran(g, t, te) och ristorante gav 500 miljoner träffar – en halv miljard.
Food court gav 3 miljoner.
Restaurang är alltså ungefär 170 gånger vanligare.
Restaurang med någon av de fyra stavningar jag angett finns i engelskan, franskan, italienskan, portugisiskan, ryskan, spanskan, tyskan, danskan, norskan och svenskan. Även om alla vet att ordet har sitt ursprung i franskan så är det väl etablerat i respektive språk.
Resenärer med andra modersmål talar oftast något av de nämnda som andraspråk och förstår väl vad restaurang betyder.
Food court är av mer provinsiell natur. Det förekommer i några av de nämnda språken men inte alla. Förmodligen är det likadant ute i världen som i Sverige. Uttrycket finns i språket men är okänt för de flesta.
 
Vill man vara internationell och samtidigt svensk i sin framtoning väljer man restaurang i singular eller plural med eller utan tillägg av t.ex. torg. Det förstås av samtliga läskunniga resenärer.
 

Beträffande skyltning på flera språk. På många ställen som frekventeras av turister från världens alla hörn har man information både skriftligen och muntligen på ett flertal språk. Det kanske vore något att satsa på i form av datordiskar utplacerade på strategiska platser på stationen. Men det har ju inte något att göra med det restaurangtorg vi korresponderar till varandra om.
 
Rekommenderad läsning www.ordlista.se .
 
Hej!
Gunnar Lund