Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Berwaldhallens biljettkontor

23/4 2010

Hej Åke!

Tack för ditt mejl. Vi kommer att ändra våra telefonmeddelande snart.

Med vänliga hälsningar,
Miryam från Berwaldhallen

Berwaldhallens biljettkontor
Dag Hammarskjölds väg 3


23/4 2010

Hej,

Jag var för en liten stund sedan i kontakt med biljettkontoret för att beställa biljetter till kvällens konsert. Det intalade meddelandet var, bortsett från hälsningsfrasen "Välkommen till Berwaldhallen", på engelska. Meddelandet i sig består av ord som inte alla svenskar utan vidare kan förväntas förstå såsom "purchase" som dessutom är inkorrekt använt; det rätta ordet för "köpa" i detta sammanhang torde vara "buy".

Jag finner det mycket anmärkningsvärt att inte detta meddelande i första hand är på svenska. Det stora flertalet besökare till Berwaldhallens konserter måste antas ha svenska som sitt modersmål, något som inte kan förvåna när vi faktiskt befinner oss i Sverige. Den nya snart årsgamla språklag som riksdagen har antagit slår uttryckligen fast att svenskan är det gemensamma språket. Offentliga myndigheter och institutioner, dit Berwaldhallen rimligtvis hör, har enligt lagen skyldighet att i första  hand kommunicera på svenska. Det är förvånande att Berwaldhallen inte har uppmärksammat detta. Det är inte heller god serviceanda gentemot de många kunder som har svenska som sitt enda språk

Med vänlig hälsning
Åke Löfgren
Nacka