Sprakforsvaret
   

Brev till Ola Orsmark om alternativ till "food court"

Hej igen Ola!
 
Jag hade nog väntat mig ett svar på mejlet 2010-10-03, men inget har kommit. Då konstaterade jag ju att ordet restaurang är 170 gånger vanligare förekommande på nätet än food court samt talas och förstås på samtliga stora västerländska språk och de skandinaviska, vilket food court inte gör.
 
Haken var vad man skulle lägga till ordet. Torg går inte, det är för nordiskt. Central(en) ligger nära till hands med tanke på läget inne på Centralstationen. Central ger 630 miljoner träffar på nätet och är således 210 gånger vanligare än food court samtidigt som det förekommer i samtliga tidigare nämnda språk. Skylten
 
Restaurangcentral(en)
 
skulle inte behöva översättas och förstås av alla resenärer, såväl nordiska som utomnordiska.
 
Men jag sökte vidare på google.com och slog upp
Center – 1 410 miljoner träffar, Centre – 557 miljoner och Centro – 257 miljoner
tillsammans 2 224 miljoner , dvs. dryga 2 miljarder träffar
och nästan 750 gånger vanligare förekommande än food court .
Center, Centre och Centro är etablerade i engelskan, franskan, italienskan, portugisiskan, spanskan, tyskan, danskan, norskan, svenskan och säker ett antal språk ytterligare samtidigt som restaurang är det.
 
Det självklara valet av namn på inrättningen om man vill vara nationell och internationell på samma gång blir därmed
 
Restaurangcenter
 
Någon extra skylt på annat språk behövs inte och man måste leta länge för att finna någon läskunnig som inte förstår vad inrättningen har att erbjuda.
 
Tacksam för svar!
 
Gunnar Lund