Sprakforsvaret
   

Brev till Vetenskapsradion om användning av engelsk beteckning i stället för svensk

Hej!

I inslaget om organdonationer idag (18 okt) pratade ni om "Stockholm Centre for Health Care Ethics". Dock heter detta samarbete mellan tre universitet inte så, utan "Centrum för hälso- och sjukvårdsetik". Det namn ni använde är den engelska översättningen. Hur kommer det sig att ni använde den i ett svenskt program i P1?

MVH
Klas H.
medlem i nätverket Språkförsvaret