Sprakforsvaret
   

Brev till Atrium Ljungberg om "floor manager"

Jag har läst en artikel om Sickla och bland annat om en befattningshavare kallad "floor manager". Jag blev nyfiken på vad en sådan person kan ha för arbetsuppgifter. Det skulle kunna tänkas vara fråga om: 

1. Chef i mattbutik (heltäckning och trä)
2. Städledare (alla insides golvytor)
3. Övermarskalk, ceremonimästare (Prismas "Modern engelska").

Man kan undra hur praktiskt der är med yrkesbeteckningar som för många är helt obegripliga.  Jag anser mig kunna engelska hyfsat, men kan alltså inte förstå vad som avses.

Den ökande användningen av engelska i till exempel handeln, vad beror den på? Skall den främja försäljningen — gör den det? Vi befinner oss trots allt i Sverige, och svenska är vårt (lagenliga) språk. Rimligen förstår, och talar, flertalet av era kunder just svenska.

Slå vakt om svenskan!

De bästa hälsningar

Björn I Ohlson
Stockholm

29/10 2010