Sprakforsvaret
   

Engelska sjukan

Nu har även Värmlands Museum drabbats av engelska sjukan. Jag menar då inte den som främst drabbar barn och orsakas av för lite D-vitamin samt leder till ett mjukt och missformat skelett. Nej, jag menar den som främst drabbar reklamfolk i yngre medelåldern och orsakas av en övertro på de egna kunskaperna i engelska samt leder till ett missformat modersmål.

Nu är det aktuellt med en utställning om den miljövänliga staden som vänder sig till barn både i skolåldern och yngre. Namnet på utställningen LUSTEN green city. Vad tusan är det för fel med LUSTEN den gröna staden. Det är ändå barn i Sverige utställningen vänder sig till. De behärskar svenska bra mycket bättre än engelska. Budskapet går helt enkelt fram bättre om det ges på svenska.

År 1885 grundades en nöjespark för barn och vuxna med barnasinnet kvar. Åka karusell, äta karamell och mycket mer därtill har man kunnat göra där ända sedan dess – på svenska. Den är så populär att jag skulle tro att de flesta svenskar har varit där åtminstone en gång i livet. Mängder av utländska turister besöker den också, trots att den aldrig hemfallit åt engelska sjukan.

Finge de nya reklammakarna bestämma skulle den naturligtvis heta Green grove. Men så är det inte. Dåtidens reklammakare hade bättre förstånd och kom att kalla den Gröna Lund.


Gunnar Lund 

(Publicerad med författarens tillåtelse)