Sprakforsvaret
   

Brev till SKTFtidningen om eventuell namnändring

Senast i dag har jag läst om den planerade namnändringen, vilket gjort mig orolig. Det verkar som om ni (vi, medlem senaste 25 åren) är på väg att skaffa ett namn på engelska språket: variant på ”fair” och liknande …

SKTF är ju en svensk organisation i Sverige (till på köpet inriktad på den kommunala sektorn) och skall förstås använda svenska språket. Ni är väl medvetna om att det finns en språklag? Att använda ett utländskt namn kan också kräva ständiga förklaringar.

I och för sig tycker jag att SKTF är ett utmärkt namn.

Hälsningar

Björn I Ohlson
Stockholm

9/11 2010