Sprakforsvaret
   

Angående Metros benämningar på städer

En kort fråga till er insändarsida, eller att besvaras direkt av chefredaktör Sakari Pitkänen:

Varför benämner ni i era annonser på flera sidor i tidningen (kallade "Unlimited Edition") de städer som Metro kommer ut i med engelska namn?Det brukliga är ju att använda landets egna namn på staden, eller de svenska namnen (när tidningen nu kommer ut i Sverige).

Några exempel:

Er engelska benämning: Prague;Rome;Milan; Athens;Warsaw och Copenhagen

Svensk benämning: Prag;Rom;Milano;Aten;Warszawa och Köpenhamn

Landets egna benämning: Praha;Roma;Milano;Athinai; Warszawa och København

Efter andra världskriget ansågs det som en rest av kolonialismen att benämna städer och landsdelar med främmande länders namn. Särskilt i Östeuropa var det känsligt att använda tyska namn på städer i t.ex Polen,

och principen om det egna landets benämning blev viktig. Då skall väl t.ex inte Warszawa heta "Warsaw" (engelskt namn), lika litet som "Warschau" (tyskt namn). Det här är en känslig fråga om självbestämmande. För inte kallar ni era tidningar i resp. land för engelska stadsnamn? Och visst skulle det bli reaktioner om Metro Göteborg plötsligt började kallas "Gothenburg"?

Med vänliga hälsningar, om svar anhålles

Olle Käll

Myggdansvägen 4C

802 64 Gävle

026-65 91 88

 

Tillbaka till Brevarkivet