Sprakforsvaret
   

Brev till Per-Samuel Nisser och övriga kommunalråd i Karlstads kommun om Karlstads flygplats

Fram till den 1 december sorterar Karlstad Airport under Luftfartsverket, som har döpt om alla sina flygplatser till "airport". Därefter är det fritt fram för ett byte tillbaka till "flygplats". Därav detta brev.


Per-Samuel Nisser
Karlstads Kommun

Jag hade väl hoppats att få träffa dig och de andra sju kommunalråden, men så upptagna som jag antar att ni är får detta brev till er alla räcka.

Ifjol sommar fick vi en språklag, som i vissa sammanhang är tvingande och i vissa dispositiv. Enkelt uttryckt skall eller bör offentliga institutioner såsom Karlstads Kommun kommunicera på svenska med svenska medborgare.

När ni övertar huvudansvaret för Karlstads Flygplats den 1 december ber jag er att åter ge den namnet Karlstads Flygplats. Det vore inte bara språkligt korrekt utan även en markering av att ett ägarskifte har skett. I dagligt tal eller skrift har jag aldrig hört den omnämnas annat än som flygplatsen. Då ska den heta så också.

Detta var min första propå om tillämpningen av språklagen inom Karlstads Kommun. Jag återkommer när jag anser det påkallat, vilket jag hoppas aldrig sker.

Kopia av språklagen bilägges.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lund
Karlstad