Sprakforsvaret
   

Svar till Björn I. Ohlson om Norra Djurgårdsstaden

Hej Bo!

Tack för ditt mejl. Det här med namn är alltid svåra frågor.

Det utvecklingsområde som sträcker sig från Husarviken vid Hjorthagen i norr över hamnområdet och ner till Loudden i söder går under projektnamnet Norra Djurgårdsstaden.

Eftersom projektet röner internationell uppmärksamhet och det också finns ett stort antal internationella aktörer verksamma i området samt potentiella investerare och många kryssningsresenärer, så fanns det ett önskemål om en betäckning på området med internationell ton.

Många gånger har det varit ett önskemål från stadens sida att namnen ska vara samma på svenska och engelska, Globen är bara ett exempel på det. Visst är det så att också Hammarby Sjöstad har samma namn även på den internationella arenan, men det är ett namn som är svårt för många att uttala. Bland annat därför finns önskemål om att vissa av stadens större stadsutvecklingsprojekt som har internationell bäring ges namn som också fungerar på engelska.

En direktöversättning av Norra Djurgårdsstaden är svår att göra och det var kanske inte heller syftet. Projektet behövde finna en betäckning som kunde fungera för området internationellt och då har Stockholm Royal Seaport bedömts fungera tillfredsställande.

Bästa hälsningar,

Eva Nielsen

Projektinformatör

Stockholms stads exploateringskontor

Norra Djurgårdsstaden