Sprakforsvaret
   

Svar till Eva Nielsen om Norra Djurgårdsstaden


Tack för snabbt svar, men jag har, förstås, en del invändningar och kommentarer.

Den allvarligaste är att jag befarar att det engelska namnet blir bestående. Det kommer säkert att användas internt, och då biter det sig fast. En och annan kan kanske också tycka att det är finare, pampigare etcetera. Resultatet blir alltså att man för de fåtaliga utländska besökarna har konstruerat ett namn, som möjligen anses tjusigare än ett svenskt som är begripligt för de betydligt fler svensktalande.

Låt oss se på det engelska namnet. Jag är inte tillräckligt expert på engelska, men jag misstänker att det inte är korrekt. Språkexpertisen får klara ut det. — Nämnas kan att Göteborgs kommun ibland brukar tillfråga Sture Allén, ledamot i Svenska Akademien, vid namngivning. Det gällde namnet på fotbollsarenan och ett hjul på Liseberg - det senare döpte han till Hjulet helt enkelt. Förslag: att Stockholms stad vid namngivning alltid borde rådfråga Språkrådet och eller Svenska Akademien och alltså följa Göteborgs exempel! Det blir dessutom säkert billigare än prkonsulter.

I en engelsk ordbok har jag utrönt att ”seaport” betyder hamnstad och alltså bör syfta på Stockholm i sin helhet med hamnar från Norrtälje till Nynäshamn. Någonstans på nätet har jag läst om projektet, ”SRSP”, att det ligger vid  ”Lake Mälaren”.

Så till kungligheten. Var kommer den ifrån?  Har Hans Majestät accepterat och godkänt att han skall vara huvudman för Stockholms hamn(ar)? För länge sedan, i fördemokratisk tid, fick statliga organ ofta prefixet Kungliga / Kunglig. Några har det kvar som till exempel KTH och KDF (men den förvaltningen är ju en del av hovet).  På senare tid har Filharmonikerna tagit sig namnet Kungliga, efter, har jag för mig, Majestätets godkännande.  Till och med Djurgården självt har mer och mer förlorat prefixet Kungliga. Det namnet kom väl till då Djurgården var kunglig jaktmark.

Vad är alltså syftet med ordet ”Royal” ? Skall det verka finare, mer spännande, för de utländska besökarna?

Nej jag står fast, och många instämmer. Slopa det engelska namnet och skapa ett svenskt, begripligt, projektnamn. Till exempel: "Norra Kungliga Djurgårdsstaden". — Värna om det svenska språket!

De bästa hälsningar

Björn I. Ohlson

Stockholm