Sprakforsvaret
   

Brev till Trafik-och renhållningsnämnden om "Best Christmas in Scandinavia"

Trafik- och renhållningsnämnden
Box 8311
10420 Stockholm

Best Christmas in Scandinavia?

Enligt en notis i Dagens Nyheter igår kommer Trafik- och renhållningsnämnden att klubba igenom projektet ”Best Christmas in Scandinavia”. Namnet figurerar redan på en del webbsidor, eftersom en del evenemang i projektets anda redan tycks ha genomförts.

Men varför heter projektet ”Best Christmas in Scandinavia”? Engelska är varken huvudspråk eller officiellt minoritetsspråk i Sverige. Tror de ansvariga att engelskan är beskaffad med magiska egenskaper, som kan leda till ökat antal turister till Stockholm under juletid eller att julförsäljningen kommer att öka? Varför begränsar sig jämförelsen till Skandinavien? Varför inte lika gärna brassa på med Europa, världen eller universum? Är det Coca-Cola, en av sponsorerna, som har propsat på en engelskspråkig beteckning?

Tacksam för svar!

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616
16362 SPÅNGA
E-post: [email protected]
            [email protected]


8/12 2010