Sprakforsvaret
   

Brev till Länsstyrelsen Värmland m.fl. om engelska sjukan

I gott samarbete med Per-Åke Lindblom har jag formulerat ett brev som jag sedan distribuerat till politiker och topptjänstemän inom Länsstyrelsen Värmland och Värmlands Läns Landsting. Tidigare har jag även skickat ett något annorlunda formulerat brev till styrelseledamöterna inom Karlstads Kommun. Avsikten med breven är att få beslutsfattarna att tänka svenskt innan de hamnar i låsta positioner. Jag har redan lyckats få en del uppskattande kommentarer från några politiker. De erkänner att mycket sker av ren slentrian. Om ni andra, inte bara medlemmar i nätverket Språkförsvaret, gör motsvarande i era egna kommuner och län tror jag att vi lyckas flytta fram våra positioner med beslutsfattarnas goda minne och stöd.

Gunnar Lund


Landshövding Eva Eriksson

Länsstyrelsen Värmland

           
Karlstad 2010-12-09

Engelska sjukan i annan tappning än den kända härjar i landet, även inom offentlig förvaltning. I tid och otid ska det ena efter det andra ges engelska beteckningar istället för svenska.

Ifjol sommar fick vi en språklag, som i vissa sammanhang är tvingande och i vissa dispositiv. Enkelt uttryckt skall eller bör offentliga institutioner såsom Länsstyrelsen kommunicera på svenska med svenska medborgare.

Min fråga är om ni känner till den nya språklagen och om ni har diskuterat hur den ska tillämpas i Värmlands län. För säkerhets skull  bifogar jag också en kopia på språklagen.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lund