Sprakforsvaret
   

Förstår inte politiker i Stockholm svenska?

Det blir allt värre. Trafik- och renhållningsnämnden ska klubba igenom projektet ”Best Christmas in Scandinavia”. Förstår nämnder och förvaltningar i Sveriges huvudstad inte längre svenska? Det är väl inte engelsktalande personer som ska besluta och verkställa?

Det är kanske spronsorerna som är utländska. Nog kan väl affärslivet i Stockholm klara av det.

Det blir säkert trevligt med mer juldekorationer – men vart tog miljön vägen? Jag tror mig för övrigt ha sett julbelysning på fler gator i år.

Björn I. Ohlson
Stockholm

(Publicerad med författarens tillstånd)