Sprakforsvaret
   

Brev till Sofia Persson, projektledare på Trafikverket, om kampanjen "Don´t drink & drive"

Hej,

jag skulle vilja veta varför ni har valt en engelskspråkig rubrik för
kampanjen. Som engelsman upplever jag detta som diskriminerande, om inte
direkt förolämpande. Genom att använda engelskan på det viset ropar ni högt i
ansiktena på alla engelsktalande i Sverige, och vi är många.
Samtidigt skapas en känslomässig distans mot det överväldiga flertalet
som har svenska som första språk. Ska det vara så?

Med vänlig hälsning,

Jonathan Smith
Hemsida: www.kalinga.se