Sprakforsvaret
   

Brev till Postens Frimärken/AB Posten

Som abonnent har jag just fått postorderkatalogen. Den innehåller många trevliga frimärken. Några kommer jag väl att få automatiskt; vi får i övrigt fundera över eventuell tilläggsbeställning (vi förbrukar många frimärken).

Men, så hittar jag diverseavdelningen, med bland annat ett, säkert praktiskt, brevställ. Av någon anledning har ni stansat ut ordet "MAIL". Varför på engelska? "Brev" respektive "post" har lika många bokstäver. Vilken är målgruppen? Skall brevstället i första hand exporteras till engelskspråkiga?  Danskarna, exempelvis, förstår säkert ord som brev eller post.

Jag påminner gärna om att svenska myndigheter och andra offentliga organ, enligt gällande språklag, skall använda svenska språket.

Dessutom  tror jag att de flesta kopplar ordet "mail" till den elektroniska brevväxlingen, och den vill väl Posten AB inte göra reklam för i onödan. Till och med jag som framhärdat med e-brev och e-post har ibland använt ordet mail eller mejl.

I katalogen finns ett ytterligare exempel, kanske inte renodlat,  på användning av engelska: "Top of the World of Stamps", sid 7 (varför dessutom versaler "W" och "S"?). Det kan ju tänkas att mappen är avsedd för export (eller gåvor till utländska bekanta). Är eventuell text i mappen också på engelska? Om jag är svensk (dansk, norsk …) kan jag förstås njuta av bilderna som säkert är fina.

Sammanfattningsvis: följ lagen och slå vakt om vårt svenska språk!

De bästa hälsningar

Björn I Ohlson
Stockholm