Sprakforsvaret
   

Brev till Margareta Grape, Svenska kyrkan, om behovet av svenskklingande namn


"Den största förändringen innebär att vi metodiskt samarbetar och gör det
från en samordnad plattform och med en gemensam alliansbeteckning, ACT-
alliansen. Under ett gemensamt paraply blir vi en starkare röst i den globala
byn, säger Margareta Grape, Svenska kyrkans utrikeschef."

Hej.

Hur kommer insamlingsmottagaren i t.ex. kollektcirkulären att benämnas i
fortsättningen?

Nu har vi talat om "Hela Världen" och "Svenska kyrkans internationella arbete"
under en relativt kort tid. Tidigare vädjade vi för SKM och Lutherhjälpen. Ska
vi nu återigen lära oss ett nytt namn? Många kyrkobesökare för att inte tala om
våra syföreningar och andra stora bidragsgivare är ganska trötta på de
återkommande namnändringarna. De bidrar till sjunkande förtroende för
verksamheten utomlands. Hur blir det med SKUT? Det hittar jag inget om, men den
kanske slängs med i soppan den också. För en soppa är det, och kockarna...?
Själv var jag med på en tid då vi även vädjade för Svenska Kyrkohjälpen.
Varken i dina rader eller på ACTAlliance engelskspråkiga sida hittar jag
någon uttydning av förkortningen ACT. Det första en kyrklig person frågar är
förstås: "Vad betyder ACT?" Jag skulle åtminstone kunna besvara en så
fundamental fråga. Man kan ju gissa på "aid" nånting, och bara det retar mig.
Vi talar svenska i detta land - än så länge i alla fall. Martin Luther gjorde
bland många goda ting också de troendes hemspråk till bärare av nåden och
glädjen. Och vilka associationer får många i hastigheten till "Alliansen"?
Nä´, tänk om, tänk lite till däruppe i toppen med knoppen. Det måste gå att
hitta ett svenskklingande gåvoprojekt, som vi då nödgas skola om oss till,
eftersom svenskbaserade arbetsinsatser tydligen inte duger att stå för sig
själva.

In fide/
Mikael Albacke
Präst i Svenska kyrkan

8/3 2011