Sprakforsvaret
   

Brevväxling angående skydd för visslare, visselblåsare, larmare m.fl.

(Brevet läses nedifrån och upp)

Hej,

Jag vidarebefordrar ditt brev till riksdagsförvaltningens språkvårdare.

Vänliga hälsningar
Marianne Moström
Informationsenheten
Riksdagsförvaltningen

 


Brev till Informationsenheten, Riksdagsförvaltningen
 
Med stort intresse har jag läst riksdagshandlingar om åtgärder för att stärka
skyddet för personer som slår larm vid korruption och andra oegentligheter /
motion 2010/11: K408 och KUs betänkande 2010/11:KU23. Det är angelägna åtgärder.

Däremot blir och är jag bedrövad över att dessa personer på flera ställen
kallas för "whistleblowers". Det är inte en bra benämning: det är engelska,
inte svenska; dessutom är ordet svårhanterligt att skriva och att uttala. Det
finns andra ord, som också verkar bli allt vanligare: visslare,visselblåsare,
tipsare ( i  och för sig engelska men har ju blivit vanligt), larmare ….  

Jag har rådfrågat Språkrådet som svarat följande:

Vi håller med om att whistleblower inte fungerar särskilt bra i svenskan. Larmare och visslare är bra förslag, som också diskuterades på
Vetenskapsradion Språket nyligen:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=4268287

Med hänvisning till detta och till Språklagen, som ju ålägger myndigheter med
flera att använda svenska språket (Sveriges huvudspråk), hemställer jag att
Riksdagen och dess organ i alla sammanhang är uppmärksamma på användande  av vårt svenska språk.

De bästa hälsningar

Björn I Ohlson
Stockholm

30/3 2011