Sprakforsvaret
   

Nu har jag röstat med kundfötterna, för mitt modersmåls skull!

(Brev till Tele2)


Om ni,Tele2, överger mitt modersmål svenskan i er reklam  så kan ju jag alltid överge er som kund, varför jag härmed säger upp nedanstående Tele2-abonnemang 070 790710x


"Who cares about Tele2 anyway", för att uttrycka sig som ert svarta får, vilket uppenbarligen inte kan svenska ens när han talar till svenska tittare på TV.


Från en snart förlorad kund!


Sten Skiöld


P.S.Vidarebefordra gärna detta till er reklambyrå. D.S