Sprakforsvaret
   

Sverigedemokraterna hyser förståelse för Sannfinländarna

I Finland pågår en kampanj mot det svenska språkets ställning som anförs av Finskhetsförbundet och Sannfinländarna.

Mångspråkighet i ett land är en styrka och en viktig resurs. För Finlands del, där majoritetsbefolkningen talar ett språk med få historiska eller språkliga bindningar till andra länder, är det av oerhörd vikt att kvarstå i den nordiska familjen. Detta gäller inte minst ekonomiskt där handeln med övriga Norden vida överträffar handeln med folkrika länder som Ryssland och Indien.
Sannfinländarnas och Finskhetsförbundets kampanj mot svenskan som obligatoriskt skolämne är självfallet medveten. Först undandrar man kunskaper i svenska hos en ny generation med hjälp av den nedsättande termen tvångssvenskan (varför inte tvångsmatematiken, tvångsengelskan). Svenska är ett skolämne som gör det möjligt för de finskspråkiga att vara en del av den nordiska familjen och hålla fast vid ett 600 år gammalt kulturband västerut. Sedan är det dags att ta itu med finlandssvenskarnas andra privilegier.

Företrädare för Sveriges två största riksdagspartier, Socialdemokraterna och Moderaterna, oroar sig för svenska språkets framtid i Finland enligt en intervju i Dagens Nyheter den 9 april. Talespersonen för socialdemokraterna tror till och med att svenskans ställning i Finland är en sak för Nordiska rådet på nästa möte i augusti. Enligt samma intervju ville Jimmie Åkesson helt avskaffa svenskan som parallellt språk i Finland, d.v.s. han gick ett steg längre än Sannfinländarnas ordförande. Nu säger han att han dock att han vill bevara svenskans grundlagsfästa ställning, men att han hyser  förståelse för de som är emot svenskan som obligatoriskt skolämne. Men kampanjen mot den s.k. tvångssvenskan ingår som ett led i att avskaffa svenskans grundlagsfästa ställning.  Detta är Finskhetsförbundets mål. På Sannfinländarnas ungdomsförbunds senaste kongress röstade också en majoritet för detta.

För Sverigedemokraterna är en eftersträvad allians med Sannfinländarna i fråga om till exempel invandringspolitiken är långt viktigare än ett principfast försvar av svenskan i Finland. Ställningstagandet visar också att Sverigedemokraterna inte är några genuina förkämpar för det svenska språket och kulturen. När Sverigedemokraterna ställer språkkrav på invandrare eller går emot rätten till hemspråk är det alltså inte omsorgen om svenska språket som dikterar deras politik. Snarare viljan att sätta invandrare på plats och förmena dem en rättighet.

Per-Åke Lindblom
Olle Käll
Nätverket Språkförsvaret