Sprakforsvaret
   

Fortsatt brevväxling om Falu Rödfärgs senaste reklamfilm på engelska

Från: Borelius Jonas
Skickat: den 3 maj 2011
Till: Molin, Johan
Ämne: SV: Nonchalant reklam på engelska
Hej Johan och tack för ditt snabba svar!
 
Att ni gör en reklamfilm på engelska för den utländska marknaden är väl inte konstigt alls, tvärtom är det ju alldeles utmärkt. Få företag anser väl sig ha råd att göra en filmversion för alla de marknader man säljer på (även om det förmodligen skulle ge bättre effekt än att använda engelska överallt). Men ärligt talat, sänder ni verkligen denna film på engelska och otextad i Frankrike, Tyskland och Chile???
 
Det jag vänder mig mot är att ni sänder en helt engelskspråkig reklamfilm på den svenska marknaden - och utan svensk textning!
Det tycker jag är otroligt nonchalant mot den mängd människor i Sverige som faktiskt inte är så duktiga på engelska. Jag tycker till och med att det är nonchalant mot alla i Sverige som har hyggliga eller bra kunskaper i engelska. Jag får intryck av att ni vill imponera på den delen av befolkningen som tycker att engelska är ett högstatusspråk och därigenom indirekt ge Falu Rödfärg en högre status. Produkten får en lätt "anglosaxisk tuch" så att säga.
 
Jodå, ni lyckades verkligen med att nå mig med er reklamfilm. Fast kanske inte av den anledning som var den avsedda. Falu Rödfärg köper jag ändå - trots filmen.
 
Med vänlig hälsning
Jonas Borelius  
 


Från: Molin, Johan
Skickat: den 3 maj 2011
Till: Borelius Jonas
Ämne: RE: Nonchalant reklam på engelska
Hej Jonas!

Tack för din återkoppling på vår senaste reklamfilm!

Det är lätt att vi som svenskar blir ”hemmablinda” och inte ser allt som är bra och vackert med Sverige eftersom vi exponeras för det dagligen. Filmen är gjord utifrån perspektivet att en person utanför Sverige betraktar vårt land och något av det svenskaste vi har, nämligen Falu Rödfärg. Det skulle, enligt mig, vara svårt att skapa trovärdighet i denna betraktelse om personen i filmen skulle prata svenska. Därav vårt val att använda en engelsktalande person.

Jag delar helt din syn att Falu Rödfärg är Svensk kulturhistoria. Däremot anser jag inte att vi hanterar varumärket som en amerikansk dussinvara. Tvärtom lägger vi ned mycket möda på att kommunicera vårt ursprung och vår originalitet för att bygga vidare på de traditionella värden som Falu Rödfärg står för. Falu Rödfärg har varit ett modernt varumärke i snart 250 år. Det är därför viktigt att vi dels värnar om vår historia och alla våra traditionella värden från 1764 samtidigt som vi för varumärket Falu Rödfärg vidare in i 2000-talet. För att lyckas med detta består vår marknadsföring av flera olika element där moderna reklaminsatser som TV, radio och facebook blandas med arkitekturpris, traditionell kokning av Falu Rödfärg i hembygdsmiljö och guidade visningar i Falu Gruva och Falu Rödfärg fabriken.

Det var tråkigt att vi inte lyckades nå dig med vår reklamfilm denna gång. Jag kan bara hoppas att vi lyckas bättre nästa gång.

Bästa hälsningar!

Johan
 
Johan Molin
Vd Falu Rödfärg
Krongårdsvägen 6
791 80 Falun
www.falurodfarg.com