Sprakforsvaret
   

Brev till Varbergs kommun om mångspråkig information

11-05-20.

Föreslår kommunen att lägga upp information på tyska samt danska på hemsidan.
Tyskar och danskar är kommunens största besöksgrupper.

Det är alltid bäst med direktriktad information på kundens eget modersmål. Det visar att kommunen har respekt för dessa besöksgrupper.

Hallands kulturhistoriska museum har information på norska, svenska, tyska, engelska och danska på sin hemsida.

Varbergs kommun ska inte vara sämre!

Vänligen,
Mikael Gaunitz