Sprakforsvaret
   

Vad gäller om regeringens e-postadresser?

From: harald henrysson
Sent: den 13 juni 2011 16:39
To: '[email protected]'
Subject: Epostadresser


Såvitt jag förstått, togs för ganska länge sedan ett beslut att den svenska
regeringen ska använda sig av epostadresser också på nationalspråket, inte
enbart på engelska, och därmed visa respekt för den faktiskt dominerande
svenskspråkiga befolkningen. Därför förvånar det mig att fortfarande se
engelskpråkiga adresser angivna på listan över ”E-postadresser till
Regeringskansliet”.

Jag ber därför att få ställa följande frågor till vederbörande:
1) Är jag rätt underrättad om beslutet ?
2) I så fall, har det ändrats?
3) Om inte, varför har det ännu inte genomförts?
4) När kommer det att genomföras?

Med vänlig hälsning
Harald Henrysson 

13/6 2011