Sprakforsvaret
   

Brev till Integrative Care

 

Hej, Integrative Care!

Grattis till snygg hemsida, den nya!

Nu undras om ni skulle kunna använda ett svenskt namn, jämte det engelska, på ert institut.

I Sverige smyger sig engelskan in på alla områden, och i vissa fall hotar den ta över. Därför har Språkförsvaret bildats - www.sprakforsvaret.se. Inte så att Språkförsvaret skulle vara emot engelskan, tvärt om. Den behövs i internationell kommunikation. Men i organ, riktat till främst det egna landets befolkning, vore det trevligt att hålla på vår kultur. Alltså borde båda språken förekomma i er logga, menar jag.

Tacksam för svar.

Vänlig hälsning!

Ingvar Nilsson

Katrineholm

(Medlem i Språkförsvaret och i FALK, Föreningen för antroposofisk läkekonst.)

7/3 2012