Sprakforsvaret
   

Kontakt

Språkförsvaret är ett nätverk, som står bakom denna webbplats. Om du vill veta mer om oss, läs exempelvis "Om oss", programförklaringen, stadgarna, "Vanliga frågor" eller vad enskilda medlemmar har skrivit. Dessutom utger vi ett nyhetsbrev, som kan beställas här.

Skicka gärna in artiklar, insändare och brev till Språkförsvaret, så publiceras dessa fortlöpande under respektive rubrik. Du kan naturligtvis också skicka in synpunkter på webbplatsens innehåll och uppläggning eller kontakta oss personligen.


Styrelse:

Ordförande: Per-Åke Lindblom, Spånga kyrkv. 616, 16362 Spånga - E-post: [email protected] - tel: 08 7602302 - 070 7782302

Vice ordförande: Arne Rubensson, Årstav. 23 lgh 1403, 12052 Årsta - E-post: [email protected] - tel: 08 914847 - 070 5355501  

Kassör: Olle Käll, Myggdansv. 4C, 80264 Gävle - E-post: [email protected] - tel: 0704 022682

Sekreterare:Ann Etzler, Basgränd 43, 16247 Vällingby - E-post: [email protected] - tel: 076 5678268

Övrig ledamot: Fredrik Vrang, Bäckahästg.23, 21233 Malmö – E-post: [email protected] – tel: 070 9393868

 

Suppleant: Michael Bach Ipsen – E-post: [email protected]

Suppleant: Lars Fredriksson, Kattviksv. 287, lgh 1101, 26991 Båstad - E-post: [email protected] - tel: 070 6194060

Suppleant: Christina Johansson, Ejdervägen 14, 35242 Växjö - E-post: [email protected] - tel: 076  1111988

****

Språkförsvaret kan också nås via [email protected] eller [email protected]. Språkförsvaret har organisationsnummer 802428 - 3429. Inbetalningar sker till  PlusGiro 421118-1, Språkförsvaret. Om du gör en inbetalning från utlandet används IBAN-nummer SE35 9500 0099 6034 0421 1181 och BIC-kod NDEASESS.