Sprakforsvaret
   

Svar till Susanne Ljung Adriansson om Vägverkets skyltar

 

(Svar på brev från den 27/6 2008)

Hej Susanne

Tack för ditt mail, som jag tyvärr inte hunnit besvara tidigare. Men när jag idag fick brev från Nätverket Språkförsvarare där Nutek/jag tilldelats "Tummen ner" för mitt uttalande om den turistiska/brunvita vägskyltningen i Sverige, tyckte jag att det var på sin plats att klargöra vad jag försökt att framföra.
 
Sverige är i likhet med många andra länder i färd med att införa s.k. brunvit vägvisning som har till syfte att vägleda både svenska och utländska besökare/turister när de trafikerar svenska vägar. Det är Vägverket som ansvarar för och tar fram de regelverk som skall styra hur skyltningen skall utformas.
 
Från turistnäringen har man framfört önskemål om att vägvisningen skall ske med anläggningarnas/besöksmålens namn. Men Vägverket vill i första hand att vägvisningen skall ange typ av anläggning eller mål. Som exempel kan nämnas att man till en djurpark föredrar att skylta med just "Djurpark" i stället för med djurparkens namn.

Det är med anledning av Vägverkets inställning som jag framfört att det vore lämpligt med flerspråka skyltar om man nu inte vill skylta med anläggningens namn. Om man inte anger det namn som anläggningen är känd under, utan istället skyltar med djurpark, utomhusbad, nöjespark o.s.v. är det inte till hjälp för den växande skaran av utländska besökare i Sverige. Därmed skulle inte heller syftet med skyltningen, nämligen vägledning eller vägvisning, uppfyllas.

Jag menar därmed inte att man skall försöka översätta namn på olika platser eller besöksmål som till exempel "Vallonbruken", och menar naturligtvis inte att det skulle stå något i stil med "Wallonian ironworks".

Lycka till i ert arbeta med att värna det svenska språket och instämmer till fullo i att språkkunskaper är en av de viktigaste faktorerna för att svensk turism och turistnäring skall bli framgångsrik.

Med vänliga hälsningar/Best regards

Peter Terpstra
Turismanalytiker/Tourism Analyst

Nutek, Swedish Agency for Economic and Regional Growth
P.O. Box 4044/Götgatan 74
SE-117 86 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0) 8 681 92 31/91 00
www.nutek.se/turistnaringen or www.nutek.se/sb/d/759