Sprakforsvaret
   

Svar från Trafikverket om "Best Christmas in Scandinavia"

(Brevet är ett svar på ett tidigare brev av Per-Åke Lindblom)

Hej Per-Åke,

tack för att du hör av dig och är engagerad kring vad som händer i Stockholms stad. Misstänker att du redan fått svar på din fråga via andra kanaler, men här kommer Trafikkontorets svar:

Namnet Best Christmas in Scandinavia kommer från City i samverkans projekt för att skapa bättre jul i city och handlar inte bara om julbelysning. Som jag förstår det finns 3 orsaker till valet av namn:

Knyter an till varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia . 
Projektet vänder sig till internationella sponsorer och besökare, finns en webbsida registrerad.
Beskriver ambitionen att få Stockholm internationellt uppmärksammad som vinterbesöksstad.

Med Vänliga Hälsningar

Henrik Gidlund


Henrik Gidlund, belysningsingenjör
TRAFIKKONTORET
ANLÄGGNING
Box 8311, 104 20 Stockholm
www.stockholm.se