Sprakforsvaret
   

Artiklar från 2005

Mall Stålhammar: Estniskan erövrar domäner - Språkvård nr 4/2005

Mickel Grönroos: Från översättningsminne till översättningsintelligens - Språkbruk 4/2005

Kjell Albin Abrahamson: Kjell Albin knyter ihop säcken - Länstidningen Östersund 31/12 2005

Maria Schottenius: Laglöst språk - DN 31/12 2005

Lizette Alvarez: In Finland, a battle of the tongues - International Herald Tribune 25/12 2005

Karin Fjellhammer Seim: Futharken - vårt første alfabet - Språknytt 4/2005

Bengt Hansson: Vägar till internationalisering - Tvärsnitt 4/2005

Swedish is Not The Official Language of Sweden? - mindre panda 13/12 2005

Karin Aijmer m.fl.: Engelska kan väl alla? - Universitetsläraren 12/12 2005

Olle Josephson: Bra mål i språkpolitiken - Svenska Dagbladet den 10/12 2005

Marcus Fridholm: Svenskan inte officiellt språk i Sverige? - Sagor från livbåten 10/12 2005

Ragnhild Ljosland: Anglifisering eller flerspråklighet - Forskerforum nr 10/2005

Hanne Leth Andersen: Sprogpolitik, sprogdidaktik, sprogfaglighed: hva med sprog i fremtiden? - Sprogforum nr 35/2005 

Aud Marit Simensen: "Ja, engelsk är noe vi møter som barn og det er ikke lenger et fremmedspråk" -  Sprogforum nr 35/2005 

Jørgen Christian Wind Nielsen: Sprogpolitik som magtinstrument - Information den 9/12 2005

Carl Lagerqvist: På ren svenska - Gefle Dagblad 9/12 2005

Curt Bladh: Sverige på svenska - Sundsvalls Tidning 8/12 2005

Hudiksvalls Tidning - ledare: Gör svenska till officiellt språk - 8/12 2005 (Bruten länk)

Knut Lindelöf: Svenska blev inte lagstadgat majoritetsspråk - FIB-Kulturfront 8/12 2005

Malin Siwe: Legalisera svenskan idag - Dagens Nyheter 7/12 2005

Norrköpings Tidningar - ledare : Våga värna det svenska språket - 7/12 2005

Merit Wager: Om att svenskan inte är officiellt språk i Sverige - blogg om samtid & framtid 6/12 2005

Sture Allén: Är god svenska diskriminerande? - Svenska Dagbladet 6/12 2005

Björn Rehnström: Dags att "värsta språket" älvdalskan får en plats i skolan? - Skolledaren nr 4/2005

Per-Åke Lindblom: "Bästa Språket" - en språkproposition som snubblar på mållinjen - Svenskläraren nr 4/2005 m.fl.

Per-Åke Lindblom: Nog! (Enough!) - Aftonbladet 29/11 2005

Rasmus Thirup Beck: EU´s tolke har fået has på sprogligt kaos - Politiken 20/11 2005

Curt Isacsson: Dåligt förberedd student bekymmer för språklärare - Universitetsläraren nr 18/2005

Birgit Brock-Utne: Avviklingen av norsk fagspråk - Aftenposten 19/11 2005

Helene Uri: Språklige fremtider - Fremtiden i frosken, elektronisk pamflett, Universitetet i Oslo 12/11 2005

Anders Lotsson: Engelska ord blir dubbeltydig svenska - IDG.se 11/11 2005

Helge Dyvik: Et synspunkt på Norsk i hundre! - Dag og Tid 5/11 2005

Kenth Andréasson: Motståndet mot centrala språkdirektiv - Göteborgs-Posten 2/11 2005

Norsk fagspråk treng lovvern - Forskerforum nr 9/2005

Finn Bjørn Tønder: Politikerne gir blaffen i det norske språk - Bergens Tidende 31/10 2005

Tom Egil Hverven: Norge har ingen språkpolitikk - NRK Kultur 27/10 2005

Per-Olof Eliasson: Avhandlingar måste skrivas på engelska - Universitetsläraren nr 16/2005

Nils Daag: Iriska - ett språk för fattiga och obildade - Svenska Dagbladet 17/10 2005

Inger Enkvist: Nya villkor för språkundervisning i Sverige sedan 1990 - LMS Lingua 4/2005

Per-Åke Lindblom: Vänstern och språkfrågan - varför måste svenska språket försvaras? - Proletären den 13/10 2005

Kjetil A. Brottveit: Et engelsk supplement - Forskerforum nr 8/2005 -

Peter Sandberg: Ny myndighet ska vårda svenska språket - DN 29/9 2005

Jesper Lindau: Svenska språket överges av universiteten - Sveriges Radio 29/9 2005

Inger Enkvist: Gymnasiet slösar bort elevernas tid - Svenska Dagbladet 27/9 2005

Olle Josephson: Språk med låg status sätter få spår - Svenska Dagbladet 24/9 2005

Sigrid Kahle: Semitisk språkvetenskap öppnar världar - Svenska Dagbladet 21/9 2005

Erika Lyly: Att fråga efter rätt kunskaper - Språkvård 3/2005

Arnold Dalen: Jemtsk og trøndersk - to nære slektningar - Språknytt nr 3/2005

Amalia Mattsson m.fl.: Utbildningens internationalisering och demokratin - Qvartilen, sid. 15 - 16,  september 2005

Kjell-Åke Forsgren m.fl.: Språken i strykklass - Sydsvenska Dagbladet 3/9 2005

Olle Josephson: Språket blir sämre - dialogen blir bättre - Svenska Dagbladet 3/9 2005

Arild Hald Kierkegaard: "Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig" - Om synet på det danske sprog i 1700-tallet - Nomos september 2005

Merit Wager: Hemma i flera språkvärldar - blogg om samtid & framtid 25/8 2005

Hakki Tas: A language for all: Globalish - Zaman Online 3/8 2005

Eva Ekrem: Ett tvåspråkigt HU - Ständiga utmaningar och fyndiga lösningar - universitas Helsingiensis 3/2005

Per-Åke Lindblom: I väntan på den språkpolitiska propositionen - FIB-Kulturfront 29/7 2005 m.fl

Patrik Hassel Zein: Svenska - ett döende språk? - egen webbplats 16/7 2005

Jürg Niederhauser: Es war einmal eine Domäne - Der Bund 9/7 2005

Gunilla Ladberg: Funktionshinder och flerspråkighet - webbplatsen Svenska Mammor, 2005

Gefle Dagblad: Aningslös anglifiering farlig - ledare 20/6 2005

Mikael Sundin: Fattar bättre på svenska - Språktipset 8/2005

P-O Ågren: Vetenskapssvenska på utdöende - Västerbottens-Kuriren 23/6 2005

Ebba-Witt Brattström: Snuvade på doktorshatten - Dagens Nyheter 18/6 2005

Anna-Lena Bucher: Kommentar till "Svenska språket dör ut på landets universitet" DN debatt 17/6 2005

Christer Kiselman m.fl.: Svenska språket dör ut på landets universitet - Dagens Nyheter 17/6 2005

Olle Josephson: Nationalspråk värt att lyfta fram - Svenska Dagbladet 4/6 2005

Språk i kris: Universitetsläraren - nr 5/2005

Björn Lindahl: Norge eller Noreg - språkstriden lever - Svenska Dagbladet 29/5 2005

Jan-Sture Karlsson: Vi måste göra något! (åt våra allt sämre språkkunskaper) - Tidskriften Folkuniversitetet nr 2/2005

Sabine Kirchmeier Andersen: Vi har bruk for dansk sprogteknologi - Berlingske Tidende 26/5 2005

Hedda Söderlundh: Svenska är lättare att fatta - Språkvård 2/2005

Catharina Höög: Ord vi dissar - Språkvård 2/2005

Herman Lindqvist: Svenskan  – vårt gemensamma språk – Språkbruk nr 2/2005

Viveka Adelswärd: Nya ord behövs för att fylla luckor i språket - Svenska Dagbladet 9/5 2005

Helene Uri: We don´t understand Swedish - Aftenposten 7/5 2005

Monica Braw: Flitig språkbytare förblir rysk - Svenska Dagbladet 27/4 2005

Tauno Alatalo: När finskan rensades ut ur Norrbotten - 25/4 Svenska Dagbladet 2005

Niklas Orrenius: Språkkrav vanligt i Europa - Sydsvenska Dagbladet 22/4 2005

Jean Azar: Ett språk på utplåningens rand - Syrianska Assyriska Akademiker i Sverige 19/4 2005

David Graddol: Spoken everywhere but at what cost? - The Guardian Weekly april 2005

Ottar Grepstad: Dei språklause partia - Dagbladet 10/4 2005

Johan Lundberg: Blivande svensklärare behärskar inte svenska - Svenska Dagbladet 5/4 2005

Eilish Gaffey: Biting your tongue: Globalised power and the international language - variant, våren 2005 

Kjetil A. Brottveit: Etterlyser språkleg medvit - Forskerforum nr 4/2005

Gunni Nordström: Tvåspråkighet är en process - Martha nr 3/2005

Ulf Teleman: Ett språk för ett rike - Forskning & Framsteg nr 4/2005

Lars Åberg: Lars Åberg om arabiska förskolor - Sydsvenska Dagbladet 19/3 2005

Marie Halldestam: Lärare fruktar utarmning av moderna språk - LR:s hemsida 10/3 2005

Johannes Åman: Språkens förtvining utarmar utbildningen - Dagens Nyheter 10/3 2005

Barbro Ehrenberg-Sundin: Vitsen att värna om svenskan i EU-arbetet - Klarspråk 2/05

Olle Josephson: Jamombud.se - webbplats för jamande katter? - Svenska Dagbladet 5/3 2005

Ola Karlsson: Språkteknologi i Mål i mun - sammanfattning - Språkteknologi.se februari 2005

Olle Josephson: Djup förståelse kräver svenska texter - Svenska Dagbladet 12/2 2005

Stephen Walton: Angrande syndarar og opne dører - Dag og Tid 5/2 2005

Thomas Steinfeld: Styrkan blev tyskans fall som kulturspråk - Svenska Dagbladet 1/2 2005

Gjert Kristoffersen: Vil det norske språk overleve? - Aftenposten 30/1 2005

Sigrid Bøe: EU blir allt mer engelsktalande - Dagens Nyheter 30/1 2005

Bernhard Cassen: Un monde polyglotte pour échapper à la dictature de l`anglais (En mångspråkig värld för att undkomma engelskans diktatur) - Le Monde diplomatique, januari 2005

Rat für Deutschsprachige Terminologie: Domänenverlust im Deutschen - januari 2005

Francois Ploquin: Et familieanliggende – Le Monde diplomatique januari 2005

Olle Josephson: Parallellspråkighet - Språkvård 1/2005

Anna Sågvall Hein: Datorn behöver statistik och grammatik - Språkvård 1/2005

Mikael Reuter: Vad betyder finlandssvensk? - Språkbruk 1/2005

Olle Josephson: Språk och språkpolitik - FIB-Kulturfront 20/1 2005

Johan Lundberg: Rättningsmallar som förskräcker - Svenska Dagbladet 19/1 2005

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 30/12 2018)