Sprakforsvaret
   

Betänkandet Värna språken, inklusive remissvar

 

(Kulturdepartementets remisslista  - se nedan - innehåller svar från 120 remissinstanser och 8 spontana remissvar. Bland annat följande instanser, som finns förtecknade på denna lista, har avstått från att yttra sig: Blekinge Tekniska Högskola, Företagarna, Försvarshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Högskolan Väst, Karlstads kommun, Landsorganisationen, Leksands kommun, Länsrätten i Norrbottens län, Mälardalens högskola, Region Skåne, Riksrevisionen, SACO, Svenskt näringsliv, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Lantbruksuniversitet, TCO, Tibro kommun, Vadstena kommun och Växjö universitet.)

Språklagspropositionen ligger i sektionen "Svensk språkpolitik".


Förteckning över inkomna remissvar om "Värna språken" - Språkförsvarets nätdagbok 9/7 2008

Högskolan på Gotland: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Exportrådet: Remissvar över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Svenska Industrins IP-förening: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Sametinget: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Högskolan i Skövde: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Hovrätten i Västra Sverige: Betänkandet SOU 2008:26 - förslag till språklag - 5/7 2008

Göteborgs universitet: Göteborgs universitets yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

JämO: Yttrande över Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 4/7 2008

Sida: Remissyttrande "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 4/7 2008

Handikappombudsmannen: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Svenska Tornedalingars Riksförbund: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Örebro stadsbibliotek och Resursbibliotek för döva: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Lunds universitet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - förslag till ny språklag - 3/7 2008

Högskolan i Halmstad: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/7 2008

Riksteatern: Remissvar Värna språken - 3/7 2008

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS): Remissvar över SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 3/7 2008

Verket för förvaltningsutveckling: Betänkandet Värna språken - Förslag till spåklag (2008:26) - 2/7 2008

Hörselskadades Riksförbund: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 2/7 2008

Uppsala universitet: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Högskoleverket: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag - 1/7 2008

Jokkmokks kommun: Betänkandet "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 1/7 2008

Socialstyrelsen: Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Föreningen examinerade språkkonsulter i svenska (Ess): Styrelsen är positiv till språklag - 1/7 2008

Kulturrådet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Terminologicentrum: Betänkandet SOU 2008:26 "Värna språken - förslag till språklag" - 30/6 2008

Riksantikvarieämbetet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Språkvårdssamfundet: Betänkandet SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 28/6 2008

Riksarkivet: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008

Örebro universitet: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008

Karlstads universitet: Värna språken, förslag till språklag, SOU 2008:26 - 27/6 2008

Försäkringskassan: Värna språken - förslag till språklag - SOU 2008:26 - 27/6 2008

Handisam:  Betänkande Värna språken - Förslag till ny språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008  

Södertörns högskola: Yttrande över betänkandet: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

KTH Stockholm: Remissvar förslag till språklag - 25/6 2008

Vetenskapsrådet: Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Specialskolemyndigheten: Remissvar avseende betänkandet "Värna språken - Förslag till språklag" (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Myndigheten för skolutveckling:  Betänkandet SOU 2008:26, Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Judiska Centralrådet: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO): Remissvar: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 23/6 2008

Institutet för språk och folkminnen: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 19/6 2008

Karlskrona kommun: Förslag till "Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26 Betänkande av språklagsutredningen - 19/6 2008

Sverigefinska Riksförbundet: Remiss SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 19/6 2008

Göteborgs kommunstyrelse: Yttrande över betänkandet Värna språken, förslag till språklag (SOU 2008:26) - 18/6 2008

Stockholms universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 18/6 2008

Centrum för lättläst: Betänkandet (SOU 2008:26) Värna språken - Förslag till språklag - 18/6 2008

Umeå universitet: Värna språken - förslag till språklag - 18/6 2008

Migrationsverket: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:2006) - 17/6 2008

Landstinget i Värmland: Yttrande över betänkandet "Värna språken" (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Sveriges Dövas Riksförbund: Sveriges Dövas Riksförbunds yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Kammarrätten i Stockholm: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB): Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Linköpings universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Sverigefinländarnas delegation: Remissvar till Språklagsutredningens betänkande "Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - 16/6 2008

Chalmers: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Högskolan i Gävle: Remissvar - Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Malmö kommun: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Patent- och registreringsverket: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) -16/6 2008

Synskadades Riksförbund: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Ekonomistyrningsverket: Remissvar Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 13/6 2008

Trelleborgs kommun: Yttrande över Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 12/6 2008

Statskontoret: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 11/6 2008

Kungl. Vetenskapsakademien: Remissvar gällande betänkande av språklagsutredningen "Värna språken - förslag till språklag" - 11/6 2008

AICC Sverige: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 10/6 2008

Skolverket: Yttrande över betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 9/6 2008

Justitiekanslern: Betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samisk språknämnd: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samernas utbildningscentrum: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Svenska Akademien: Värna språken - förslag till språklag - 5/6 2008

Stockholms tingsrätt: Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/6 2008

Domstolsverket: Remissyttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Svenska institutet: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Mörbylångas kommun: Remiss ang betänkandet Värna språken - Förslag till språklag - 3/6 2008

Folkbildningsrådet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 2/6 2008

Punktskriftsnämnden: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/5 2008

Norrbottens läns landsting: Yttrande över Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - sammanträdesprotokoll, sid. 61 - 62, 27/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsrådsberedningen: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 21/5 2008

Eskilstuna kommun: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 13/5 2008

Kulturförvaltningen i Stockholm: Förslag till remissvar till betänkandet Värna språken - förslag til språklag - 7/5 2008

Kommunstyrelsen Örebro: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsstyrelsens förvaltning: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - tjänsteutlåtande 29/4 2008

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" - 31/3 2008 - samtidigt remissvar

Språklagsutredningens författningsförslag - Språkförsvarets nätdagbok 19/3 2008

Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - Språklagsutredningen 18/3 2008

(Denna sektion uppdaterades senast den 29/8 2008)