Sprakforsvaret
   

Språkvård i andra länder

 

Aktion Lebendiges Deutsch är ett projekt, som genomförs av Stiftung Deutsche Sprache. Projektet syftar till att ersätta onödig inlåning av engelska ord i tyskan med träffande tyska motsvarigheter.

Astronomer Mot Orddelning - "De siste åra har en helt ny måte å mishandle det norske språket på blitt mer og mer vanlig, nemlig orddeling, eller særskriving som det egentlig heter. Ord som spisestue blir til spise stue, lammelår blir til lamme lår og hostesaft blir til hoste saft. Vi i AMO mener slik språkvandalisme bør bekjempes med alle lovlige midler, siden særskriving kan gjøre en tekst tung å lese, kan føre til misforståelser og er et skritt nærmere en enda sterkere anglifisering av språket vårt".

Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Walesiska språknämnden) - här finns nyttig och användbar information om det kymriska språket och den walesiska språknämndens arbete. Språk: kymriska och engelska.

Dansk sprognævn upprättades 1955 och har tre huvuduppgifter: 1) att följa med i språkets utveckling, exempelvis genom att samla nya ord; 2) att svara på frågor om det danska språket och språkbruket, och; 3) fastslå dansk rättstavning och redigera och utge den officiella rättstavningsordboken.

De Nederlandse Taalunie - den nederländska språknämnden är ett samarbetsorgan för Nederländerna, Flandern och Surinam.

Der Anglizismen-Index - lista på anglicismer i tyska språket och förslag på tyska ersättningsord.

Der Deutsche Sprachrat ser som sin uppgift att befrämja såväl språkkulturen inom landet som det tyska språkets ställning utomland genom att bidra till att skärpa språkmedvetandet. Detta vill rådet uppnå genom diskussioner och en aktiv språkpolitik.

Deutsche Sprachwelt, organ för Verein für Sprachpflege e.V. är "plattformen för alla som älskar språket". Man kan beställa ett nyhetsbrev eller ett gratis provexemplar av deras tidning.

Deutsch retten! - här hittar man ersättningsord till diverse denglischuttryck.

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung grundades den 28 augusti 1949 på Goethes tvåhundrade födelsedag i Frankfurt am Main. Den betraktar hela det tyska språkområdet som sitt verksamhetsfält.

Euskaltzaindia är namnet på den baskiska språkakademi, som vårdar euskara, d.v.s. baskiskan. Akademin genomför forskning om språket, försöker skydda det och upprättar normer för användning. Baskiskan är ett icke-indoeuropeiskt språk, som talas i det sydöstra hörnet av Biscayabukten, i Spanien och Frankrike. Språk: baskiska, spanska, franska och engelska.

FIDUSO, vilket betyder Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu, bekämpar liksom sin norska kollega, AMO, särskrivningar.

Franska Akademien - denna ärevördiga institution med 40 medlemmar - inte 18 - grundades år 1635 av kardinal Richelieu. Akademiens ordbok finns också utlagd på nätet.

Foras na Gailge (Iriska Språkrådet) har en webbsida på både iriska och engelska. Iriskans äldsta skriftliga kvarlevor härrör från fjärde århundradet efter vår tideräknings början.

Føroyska málnevndin (Färöiska språknämnden) bildades 1985 och samarbetar naturligtvis med övriga nordiska språknämnder.

Per Egil Hegge ansvarar för en språkspalt i Aftenposten, där han svarar på frågor om det norska språket och diskuterar olika problem vid journalistspråket så som det framträder i Aftenposten och andra medier.

Högisländskt språkcentrum - islänningarna är kända för att bedriva en språkpuristisk politik, men vissa islänningar vill gå ännu längre och även rensa ut utländska namn på männniskor, länder och orter liksom varumärken. "Tom Cruise" blir "Tumi Kross", "Japan" "Morgonöarna" och Miss World "Midgårds Freja". Språk: isländska och engelska.

Ind med sproget heter Berlingske Tidendes kombinerade språkspalt och blogg med bl.a. Jens Raahauge.

Íslensk málstöð (Isländska språksekretariatet) är den isländska språknämndens sekretariat och arbetar bl.a. med språkrådgivning, neologismer (nya ord) och terminologi. 1997 lade sekretariatet ut den isländska ordbanken på nätet. Denna omfattar idag 52 olika fackspråksordlistor. Dessutom kan man samtidigt hitta motsvarigheter till de isländska orden på flera andra språk. Hemsidan finns förutom på isländska också på engelska, danska och finska.

Noregs Mållag, som kämpar för nynorskan, bildades på en stämma i Oslo den 4-5/2 1906, men lokala mållag hade bildats redan på 1860-talet.

Norsk språkråd är Norges motsvarighet till Språkrådet i Sverige och ger bl.a. ut Språknytt.  En arbetsgrupp utsedd av Språkrådet lade den 27/10 2005 fram utredningen "Norsk i hundre!", en motsvarighet till Mål-i-mun i Sverige. Den förespråkar bland annat full jämställdhet mellan nynorsk och bokmål och tar upp faran för domänförluster i norskan på grund av engelskans expansion.

Oqaasileriffik (Grönlands språksekretariat) – i Oqaasileriffik ingår bland annat språknämnden, en nämnd för ortsnamn och en för personnamn. I dess uppgifter ingår också att bedriva forskning i och dokumentation av grönländska (kalaalisut) och andra inuitspråk. Denna rapport från 31/12 2003 är mycket intressant. Språk: danska.

På godt dansk - afløsningsord – Modersmaalet.dk:s lista indeholder forslag til danske ord der kan bruges i stedet for forskellige anglicismer. Mange af dem er almindeligt kendte, andre er nydannelser, lån fra de øvrige nordiske sprog eller ældre danske ord som fortjener at blive genoptaget.

Sproget.dk är en hemsida för det danska språket skapad i samarbete mellan Dansk Sprognævn och Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Sproget.dk skall vara det ställe på nätet, där man finner vägledning, upplysning och svar på frågor om det danska språket och språkförhållanden i Danmark.

Typisk norsk - språkmagasin hos NRK Ur presentationen: "Språk er makt. Språk er identitet. Språk er kultur. Kort sagt: Språk er viktig. Nyttig og unyttig informasjon, veiledning, statistikk og pussigheter presenteres i tematiske sammenhenger."

(Denna sektion uppdaterades senast den 22/5 2014)