Sprakforsvaret
   

Ordlistor och lexikon

Acronym Finder, som innehåller mer än en halv miljon redigerade poster, är världen största och mest omfattande ordbok med akronymer, förkortningar och initialord. Kombineras den med Acronym Attic, innehåller Acronym Finder mer än tre miljoner ord. Det mesta är på engelska, men det finns en del svenska förkortningar också.

Artordlista  - denna ordlista innehåller de svenska och finska namnen på alla i Finland förekommande däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter.

BabelNet är en ”uppslagsverksordbok”, som gör det möjligt att söka på ord i ett flerspråkigt semantiskt lexikon och i en encyklopedi samtidigt. Den finns för närvande på sex språk, men inom kort kommer ytterligare 40 språk att läggas till.

bab.la – den internationella språkportalen bab.la har dels lagt ut ett svenskt-engelskt-svenskt lexikon  och dels ett svenskt-tyskt-svenskt lexikon på nätet.

Dansk-svenska specialordlistor innehåller 110000 sökbara ord. "Luktchampinjon" heter av någon anledning "skamløs champignon" på danska.

Den Danske Online Ordbog innehåller, förutom ord, olika språkverktyg, "Leg med sproget", också olika teman.

Ditt språk är den svenska ordboken för slang som du själv definierar.

En ordbok i karelska finns nu som elektronisk version i Finlands forskningscentral för de inhemska språkens Kaino-databas. Ordboken innehåller över 83 000 ord och omfattar de flesta karelska dialekter.

Europaordlistan rymmer 233 EU-termer och förklaringar av Europeiska unionens institutioner och verksamheter. Där kan du slå upp ett ord som  "demokratiskt underskott". Många ord har länkar till fördjupade begreppsförklaringar.

EU:s översättarresurs - här den svenska sektionen - innehåller en hel del länkar till bl.a. ordböcker och lexikon.

Faktabanken.nu avmystifierar, d.v.s. förklarar, ett antal dataord.

Finlandssvensk ordbok finns nu som nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer och rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras i sakprosa.

Finsk-svensk utbildningsordlista - "bråkstake", "störande elev" heter häirikkö på finska. Underskatta inte betydelsen av sådana ord, som ofta kan ha en överraskningseffekt. Webmastern har utan vidare lyckats få tyst på polsktalande elever genom att säga "lägg av" på polska.

Forvo är världens största uttalslexikon: "Har du någonsin undrat hur man uttalar ett ord? Fråga efter det ordet eller namnet, så uttalar en användare det åt dig. Du kan också hjälpa andra genom att spela in uttal på ditt eget språk."

Fisknamn på sex språk förutom svenska. Man bör helst också veta hur fiskarna ser ut.

Folkets lexikon – ett svensk-engelskt och engelskt-svenskt lexikon på nätet - bygger ursprungligen på Lexins lexikon. Du kan redan nu ge ditt bidrag till Folkets lexikon genom att bedöma översättningsförslag. När tillräckligt många personer har godkänt en översättning läggs den automatiskt till i Folkets lexikon. Funktionerna kommer att byggas ut allteftersom.

Fula ordboken innehåller ”försummade och förtalade ord framförda i full frihet”. Mikael Parkvall karakteriserar ordboken som ”en med det allra mest folkliga ordförråd som lexikologerna ryggat för”. Sidan sköts av Bengt Dagrin.

Förteckning över ordböcker online - du kan söka på språk, till exempel maori, och se om det finns något slanglexikon på detta språk. Sidan har framställts av avdelningen för kommunikationsstudier vid Vasa universitet i Finland. Språk: engelska.

Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt av F.A. Dahlgren, tryckt i Lund 1914 - 1916 och inskannad av Projekt Runeberg. Alla ord är dock inte föråldrade.

Gratisordbok.se är en helt gratis internetordbok som grundar sig på ordöversättningar av både professionella översättare och användarna själva. I skrivande stund finns det 352 ordlistor på 21 språk, däribland svenska, i gratisordboken.

Högskoleverket har lagt ut en svensk-engelsk ordbok på nätet, vilken fr.a. upptar ord och begrepp inom högskolevärlden. Du kan också gå vidare till en Utrikes namnbok.

Index Verborum In Rebus Computatorum (IVIRC) - datatermer på latin och deras motsvarigheter på svenska och engelska. Inte helt seriös.

Inter-Active Terminology for Europe (IATE) är en termbank som nyligen (20/4 2007) öppnats för allmänheten. Den är en sammanslagning av alla de termbanker som tidigare förekommit separat inom EU och den kommer därmed att bli världens största termbank med miljontals termposter och termer på alla EU-språk och en hel del andra språk.

ISF Bra ord att kunna - affärsordlista på åtta språk (svenska, assyriska/syrianska, engelska, franska, persiska, serbiska/kroatiska/bosniska, spanska och turkiska).

Kneget, kampen och klyket - på denna hemsida för en levande rollspelskampanj om arbetarklassen och deras situation på Åsön (Södermalm) i Stockholm under 1800-talet hittar också man en ordlista över klyket.

Latinska sentenser (Sententiae Latinae) innehåller sentenser, korta och moderna fraser och motton översatta till svenska. Graeca sunt, non leguntur.

Le Dictionnaire - fransk ordbok på nätet med många funktioner: lexikaliska definitioner, synonymer, grammatik, citat och maskinöversättning.

Le dictionnaire multifonctions till handahålls av TV5 Monde och fungerar dels som en ordbok och dels som ett översättningsverktyg mellan franska och engelska.

Le grand dictionnaire terminologique - webbaserad fransk-engelsk, engelsk-fransk terminologisk ordbok från Quebec.

LEO - det mest omfattande tysk-engelska, engelsk-tyska lexikonet på nätet.

Letzeburger Online Dictionnaire finns tillgänglig på nätet. LOD, som just nu går till bokstaven H, innehåller 7000 artiklar och 15000 exempel. Språk utöver lëtzebuergsch: tyska, franska, engelska och portugisiska. 

Lexikon över urnordiska personnamn är ett alfabetiskt lexikon över de personnamn som förekommer i källor från perioden c:a Kristi födelse till c:a 700 e. Kr.

Lexin är en nätbaserad ordbok som översätter mellan svenska och albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, ryska, spanska och turkiska och tvärtom. Tyska och franska finns inte representerade. Sidan krånglar tyvärr ofta.

Lingo24:s kostnadsfria verktyg, Parasaurus Englix, hjälper dig hitta alternativa uttryck på engelska. Det analyserar en stor textmassa översatt text för att se hur samma ord och fraser kan översättas på olika sätt. Om du skriver in ett ord eller en fras i Parasaurus Englix kommer du att förstå engelska bättre och ditt ordförråd blir större, enligt presentationen.

Luxikon är en ny webbplats för slang, nysvenska, dialektala samt påhittade ord och fraser. Besökare uppmanas att bidra.

Maritime Etymology är egentligen en samling av ordböcker och -listor med sjöfartstermer, den äldsta från 1661. Det betyder naturligtvis att texterna inte är upphovsrättsligt skyddade längre. Språk: nederländska, engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Matlexikon på  sju språk  - Jos och Marg Sparreboom har byggt upp ett matlexikon på engelska, tyska, franska, spanska, danska,  nederländska och svenska (det senare är inte helt komplett ännu).

Merriam-Webster Online - ordet "big" ger till exempel 51 träffar med avseende på etymologi, betydelse, definition, användning etcetera.

Microsofts internationella ordlista innehåller 230 datatermer på engelska (om "yes" inkluderas) och deras svenska motsvarigheter.

Mångspråkig gratis medicinsk ordbok finns på sexton olika språk, däribland svenska.

Nederländsk-svensk ordbok omfattar 20000 svenska ord och 21000 nederländska och är sökbar båda vägarna.

Norsk/Nordisk ordboksamling innehåller 2243 länkar till nätordböcker och språkundervisning, en tjänst, som tillhandahålls av IvarMedia, en icke-kommersiell arkivtjänst.

Norstedts Ord är en gratis nättjänst, där man kan söka bland ord och översättningar mellan svenska, engelska, tyska, spanska och franska. Man kan också ladda ner den engelsk-svenska ordboken till sin dator. Tjänsten är gratis åtminstone under 2008 och 2009.

Ny Tekniks ordlista  tillhandahåller i samarbete med Terminologicentrum TNC en omfångsrik termtjänst på nätet. Den innehåller i huvudsak tekniktermer, men också tele- och it-termer.

OneLook indexerar i skrivande stund (14/8 2006) 7511869 ord från 931 engelska ordböcker, en slags megadatabas alltså.

Ordboken.nu är en tjänst som länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande sajter på nätet. Många av dessa tjänster kan vara svåra att hitta - därav denna länksamling.

Ordbok över svensk romani har sammanställts av Lenny Lindell och Kenth Thorbjörnsson-Djerf. Den svenska romani som beskrivs i denna ordbok har talats av resanderomer i Sverige sedan 1500-talet. Ett utdrag ur ordboken finns tillgängligt på webbplatsen.

Ordböcker från danska till svenska eller finska  – målet med denne side er at väre en liste over ordböger fra dansk for at stötte svensksprogedes og finsksprogedes läsning af tekster på dansk, hvis de ikke har läst dansk för.

Ordlista över främmande ord i svenskan med nästan 23 000 främmande/inlånade ord i vårt svenska språk. De flesta orden härstammar från latinet och grekiskan, men det finns ord från många andra språk också.

Ordlistor med gamla svenska ord och dialekter förtecknar dessutom andra nyttiga ordlistor och uppslagsböcker med historisk inriktning.

Paginas IT-ordbok - Jerker Thorell är redaktör för denna utomordentliga IT-ordbok, som i skrivande stund (2/1 2006) innehåller 5213 sökbara ord, läs data- och internettermer, på både svenska och engelska. Du kan nästan alltid hitta en översättning till svenska av en dataterm på engelska i denna ordbok. Skulle termen inte återfinnas i ordboken, så kan man alltid skriva till honom och fråga.

Parlamentarisk ordbok - riksdagens egen ordbok.

Referensboken.com förtecknar ett antal språklexikon.

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Till största delen finner du termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Tjänsten är gratis.

Samiskt lexikon finns på webben liksom en språkdatabas. Sidan finns på flera språk och innehåller databaser över samisk terminologi, samiska ordlistor och lexikon på sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Det finns även grammatikinformation om de ovan nämnda språken och information om språkens historia i Norge.

Skandinavisk ordbok innehåller 3.000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor.

Skandinaviskt onlinelexikon - här kan du slå upp ord ur Tradusas lexikon. Knappa in ett svenskt, norskt eller danskt ord för översättning till sina respektive grannspråk.

Skogsordlistan har tagits fram av nätverket Forestry Demo Fairs och innehåller mer än 2000 facktermer för skogsbruket och träindustrin. Listan översätter mellan svenska, engelska, tyska, franska, finska, latin, spanska och portugisiska.

Sprogbro är en svensk-dansk ordbok på nätet, som den 13/10 2009 innehöll 32075 uppslagsord. Man kan t.ex. få reda på vad "jävlar i havet så kul" heter på danska.

Store norske leksikon - ett gratis, nätbaserat uppslagsverk, som redan från början innehöll 300000 artiklar. Det kommer att fyllas på med artiklar skrivna av frivilliga men granskade av experter. En dag efter starten skrev statsminister Jens Stoltenberg en artikel om vaccinering.

studera.nu - högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier innehåller en liten ordlista med termer som är relevanta i sammanhanget.

Swengelsk - här hittar man engelska och svensk-engelska lexikon, frassamlingar och informativa texter på flera fackområden, som it, bilar, utbildning och mat. Det finns också länkar till termordlistor på en mängd områden, liksom en introduktion i engelsk grammatik.

Svenska Akademins ordbok finns utlagd på nätet. Den går till och med ordet "till". SAOL, den mer lättillgängliga varianten, kan testas gratis i fjorton dagar.

Svenska - esperanto - nätversionen av Ebbe Vilborgs ordbok Svenska-Esperanto innehåller samma ordförråd, 48 000 huvudord, som den tryckta boken.

Svensk-engelsk ordbok - Nordstedts har lagt ut denna ordbok, som upptar 32000 ord, på nätet.

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen har utgetts av Universitets- och högskolerådet och uppdateras regelbundet.

Svensk-engelska ordbanken - Naturvårdsverkets sökbara ordbank innehåller 5000 termer om miljö och natur i dess vidaste bemärkelse men även i någon mån termer som hänför sig till administration och förvaltning.

Svensk-engelsk-kinesisk ordlista, som sammanställts av Leif-Jöran Olsson, innehåller 760 kinesiska tecken, 1300 svenska och 1220 engelska ord.

Svensk homonymordbok gör anspråk på att vara Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan. Ordboken bygger på att lista allmänspråkliga ord som har olika betydelser men tar även upp ord med betydelser från olika fackområden.

Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket, av Johan Ernst Rietz, som publicerades 1867, har digitaliserats med faksimilutgåvan från 1962 som förlaga.

Svenskt Teckenspråkslexikon 2009 finns nu ute på nätet. Det innehåller för närvarande ca 1000 uppslagstecken, men kommer successivt att uppdateras med ytterligare tecken. På sikt kommer det nya lexikonet att innehålla över 10000 tecken. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration.

Synonymer.se - om ditt svenska språk riskerar att bli enahanda, gå hit. "Ful" gav 39 synonymer, vilket förslår långt.

Sök i tre ordböcker på en gång. Svenska Akademien har skapat en webbportal med tre sökbara ordböcker: SAOL, SO och SAOB. Den förstnämnda är en koncentrerad ordlista med 126 000 ord, SO innehåller 65 000 ord med ingående beskrivningar och SAOB är en historisk ordbok innehållande 500 000 ord.

Terminology Collection - denna länksamling är knuten till Vasa universitet. Den uppdaterades senast den 2/9 2003, vilket innebär att den kan innehålla en hel del brutna länkar. 

The Free Dictionary är en av världens allra största och mest använda lexikontjänster.  Tjänsten är gratis och innehåller ett stort antal ordboksresurser för ett antal språk, även om utbudet är störst för engelska.

Travlangs Onlineordbok kan översätta mellan svenska å ena sidan och engelska, tyska, italienska, portugiska, danska, holländska och latin och vice versa. Vokabulären är begränsad till 6000 termer.

Tvärslå är en nordisk ordbok bestående av många sammanslagna ordböcker utvecklad i projektet Nordisk nätordbok.

Tyda.se - svenskt-engelskt, engelskt-svenskt lexikon, som innehåller 765819 uppslagsord.

Vokabel – Stjepan Glibo, som bara bott i Sverige i några år, har startat denna internetbaserade ordbok. Han ”fick idén att skapa en online ordbok som kombinerar allt allmänt tillgängligt innehåll.” Sidan används för närvarande (16/1 2022) av 20 000 personer i veckan.

Vokabula innehåller ordlistor på ca 1000 svåra svenska ord, uppdelade i nio ämnen. Du lär in orden i din egen takt med hjälp av fem olika övningar, bl. a. en korsordsövning. Den som planerar att göra högskoleprovet kan kanske ha nytta av detta program.

Wiktionary är ett projekt, öppet för alla att delta i, med målsättningen att skapa en fri ordlista för alla ord i alla språk, med förklaringar, uttalsanvisningar, härstamningar, synonymer, antonymer, exempel, översättningar med mera. All text i Wiktionary publiceras under GNU FDL, vilket betyder att du får använda texterna fritt, så länge som de förblir fria under samma licens. Den svenska wiktionaryn startade den 2 maj 2004, och har just nu (20/7 2006) 10470 artiklar.

WordNet är en stor lexikal databas, som innehåller 200000 ordnade och definierade termer på engelska. “Smorgasbord” defineras exempelvis som “an assortment of foods starting with herring or smoked eel or salmon etc with bread and butter; then cheeses and eggs and pickled vegetables and aspics; finally hot foods; served as a buffet meal”.

Wordnik är ingen traditionell ordbok. Målsättningen är att visa besökaren så mycket information som möjligt, så snabbt som de som driver webbplatsen kan hitta den, om alla ord i engelskan, och dessutom ge besökaren en möjlighet att uttrycka en uppfattning om de kända orden. Informationen innefattar exempelmeningar, relaterade ord, uttal, förekomst och illustrationer.

Word Reference.com - onlineordbok från engelska till franska, spanska och italienska och omvänt. Ordboken räcker ganska långt.

Wortschatz - imponerande webbaserad tysk ordbok, som upprätthålls av universitet i Leipzig.

Woxikon - internetbaserat lexikon, som ger dig motsvarigheten till det svenska ordet på engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska. Om ett ord har fler betydelser anges också detta liksom synonymer.

yourDictionary.com länkar till webbaserade ordböcker för omkring 300 språk (11/5 2004).

(Denna sektion uppdaterades senast den 1/1 2023)