Sprakforsvaret
   

Dialekter i Norden

Bondska bloggen är ett projekt som värnar om den bondska dialekten som talats, och ännu talas i Norsjö i Västerbotten. Norsjöbondskan presenteras somen kraftfull dialekt, fylld av uttryck, begrepp, och ljudelser som ibland kan te sig som en hel munfull, och dialekten är, och förblir, mycket mer ett talspråk än ett skriftspråk.

dialekt.dk - denne hjemmeside handler om dialekter, sprog og sproglig forskellighed. Dialekter er virkelighedens sprog. Fra Gedser til Skagen, fra Vollsmose til Hørsholm og fra Nørrebro til Aabenraa tales dansk på mangfoldige måder.

Dialektikon - på Örnsköldviks Allehandas webbplats kan man läsa om - och registrera - ångermanländska dialektord.

Gutamålsgillet bildades 1945 för att göra något för att hos Gotlands befolkning öka kunskapen om gutamålet och förmågan att tala det. I den gutniska versionen av ändamålsparagrafen heter det: Gildes mainingg jär, ettar skrivninggi ei gynningspappére, ti främ Gutamåle pa all upptänklie veis u sei till att de int dåir äut, äut´n bleir ti nytte bad fö uss u fö daim sum kummar ettar uss.

Hälsingeord från A till Ö förtecknas på denna lista. Vet du vad "bedlundsam" betyder?

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik. Flera enheter som Språkrådet, olika dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiv, en fonogramenhet och en namnavdelning sorterar under institutet.

North American English Dialects, Based on Pronunciation Patterns - amerikansk engelska anses allmänt som dialektfattig, men om man utgår från uttalsegenheter blir bilden genast mer splittrad.

Nyheter på överkölis - här kan man lyssna på nyheter på överkalixmålet, som definitivt inte kan betraktas som en utslätad dialekt.

Sällskapet för svensk dialektologi  är en ideell förening med säte i Uppsala och med medlemmar över hela landet. Dess mål är bl.a. att värna om dialektologin som forskningsgren genom att vara ett forum för dialektologisk verksamhet och tillvarata kunskaper och erfarenheter hos alla som talar dialekt eller är intresserade av dialekt.

(Denna sektion uppdaterades senast den 22/6 2014)