Sprakforsvaret
   

Liknande sidor som Språkförsvaret i andra länder

Asselaf  (Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française) - organisationen, som skapades 1990, har som syfte att understödja alla göranden och låtanden för att förbättra undervisningen i det franska språket, för att säkerställa detta språks expansion och prestige i de fransktalande länderna och i resten av världen. 

Conrad na Gaeilge verkar för att stärka iriskans ställning i Eire.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (the Welsh Language Society) är en påtryckningsgrupp, som kämpar för det walesiska språkets framtid. Organisationen bildades 1962 och förlitar sig på icke-våldsaktioner. Organisationens kampanjer har lett till att mer än tusen människor tvingas inställa sig inför rätta och många har också dömts till fängelsestraff för deltagande i dessa kampanjer. Kampanjerna har resulterat i många vinster för språket, inklusive två walesiska språklagar, tvåspråkiga vägskyltar, och i inrättandet av S4C, den walesiskspråkiga tv-kanalen. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bygger på frivilligt medlemsskap och är helt beroende av medlemmarnas och sympatisörernas stöd för att genomföra sina kampanjer.

Défence de la Langue Française, som bildades 1958 och leds av Jean Dutourd, ledamot i Franska Akademien, har 3000 medlemmar. En av parollerna är "Ni purisme ni laxisme" ("Varken purism eller slapphet")

Défense du français, som är baserad i Schweiz, räknar mer än tusen medlemmar och uppstod som en följd av en officiell rapport som uttryckte oro för att “våra nationella språk befinner sig i fara på grund av anglo-armerikanismernas hegemoni i vardagslivet”. 

Den Danske Sprogkreds, en språkorganisation under bildande, har publicerat ett idégrundlag.

L´Académie de la Carpette anglaise, “Den engelska dörrmattans akademi” eller “Det engelska kryperiets akademi”, förärar varje år ett pris till “medlemmar av den franska eliten som har utmärkt sig genom att oförtrutet befrämja engelskans dominans över franskan i Frankrike och i europeiska institutioner”.

Le Droit de Comprendre, som bildades  1994, strävar efter att koordinera och förstärka kraften i de insatser, som alla föreningar, vilka verkar för utvecklingen av den franskspråkiga världen, gör, liksom rätten till en pålitlig och tydlig information för konsumenterna och alla användare av myndigheternas tjänster.

Modersmålskredsens syfte är "at styrke og udvikle det danske sprog såvel som det nordiske sprogfællesskab, som vi opfatter som en umistelig del af vores kulturelle arv.

Vi er kritiske over for sproglige domænetab og  den anglificering af ordforrådet, vi desværre er vidne til i disse år. Dertil kommer, at det dansk, vi fremstilles for i offentligheden, ofte lader meget tilbage at ønske med hensyn til sprogrigtighed, velklang og veltalenhed."

Modersmål-Selskabet har til formål at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Det tilstræbes ved:

1. At vække forståelse for betydningen af en klar, udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget i tale og skrift - med respekt for dialekterne.

2. At formidle kendskab til forskning og uddannelse vedrørende det danske sprog.

Nätverket Ja til sprog lanserar en ny webbplats. Nätverket bildades före sommaren 2009 och har som mål att sätta språket högst upp på dagordningen i Danmark. De fem grundstenarna för nätverkets verksamhet är:  Vi skal udforske det danske sprogs mangfoldighed. Vi skal være bedre til engelsk. Engelsk er en selvfølge, men langt fra nok. Tosproglighed er en ressource, som skal anerkendes. Interessen for sprog skal sprudle blandt børn og voksne.

Plataforma per la Llengua (Plattform för språket) är en sammanslutning av föreningar och enskilda människor som delar det gemensamma målet att säkra katalanskans närvaro med alla rättigheter inom alla domäner och på hela det territorium, där katalanska talas. La Plataforma anser att katalanska skall vara katalanernas gemensamma språk och instrument för kommunikation, vilket katalanens första språk än må vara.

Sprachkreis Deutsch är en schweizisk språkorganisation, som vägleds av mottot "för god tyska och säkerhet i stil och grammatik".

Stichting Nederlands (Den nederländska stiftelsen) har sitt ursprung i 1998. Folk, som var medvetna om engelskans växande inflytande, bildade efter ett upprop i tidningen Vårt språk (Onze Taal) arbetsgruppen Anglowaan. Denna grupp skapade också ordlistan Woordenlijst Onnodig Engels för att ge alternativ till störtfloden av engelska ord. Den informella gruppen Anglowaan uppgick 1999 i Stichting Nederlands.

Verein Deutsche Sprache e.V. , som har cirka 35000 medlemmar (2013), motsätter sig anglifieringen av det tyska språket och vill påminna människorna i de tyskspråkiga länderna och regionerna om deras modersmåls värde och skönhet. "Vi vill bevara och vidareutveckla vårt språk. Förmågan att skapa nya ord för att beteckna nya ting får inte gå förlorad. ...Vi är partipolitiskt obundna och samarbetar med andra europeiska organisationer - också utanför det tyska språkområdet - såvida dessa har vidmakthållandet av den språkliga och kulturella mångfalden i Europa som mål och inte eftersträvar några nationalistiska syften."

Verein Muttersprache Wien grundades 1949. Dess huvuduppgift, men inte enda uppgift, är utgivningen av ”Wiener Sprachblätter” (WSB) sedan februari 1960. WSB är en kvartalstidskrift.

Zum Thema Sprache - Detlev Mahnert har sammanställt ett antal länkar, som behandlar förhållandet mellan tyskan och engelskan.

(Denna sektion uppdaterades senast den 11/8 2017)