Sprakforsvaret
   

Enskilda språk och dialekter

 

Australisk engelska - denna artikel från Wikipedia reder ut vissa av skillnaderna mellan å ena sidan australisk engelska och brittisk och amerikansk å den andra. Cockneydialekten och irländsk engelska har utövat ett speciellt inflytande på australisk engelska.

Birger Berg pläderar för en återgång till latinet som gemensamt lingua franca i Europa. Det är övernationellt, ingens modersmål; det existerar redan de facto i de europeiska språkens vokabulärer; och dessutom ger kunskaper i latin tillträde till en stor och rik litteratur, skriven på Europas modersmål.

Dags att bekanta sig med finskan - sidorna upprätthålls av Nordens institut i Finland.

Dansk - et sprog i forandring - Kristeligt Folkeblad går igenom situationen för det danska språket.

Det kinesiska språket  – text på engelska bland annat om skillnaden mellan mandarin och kantonesiska och  mellan traditionella kinesiska tecken och förenklade tecken. De senare används i allt högre grad i fastlandskina.

Dialekt.dk - denna webbplats, som drivs av humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, handlar om dialekter, språk och språkliga olikheter. "Dialekter er virkelighedens sprog. Fra Gedser til Skagen, fra Vollsmose til Hørsholm og fra Nørrebro til Aabenraa tales dansk på mangfoldige måder."

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland.

Dialekt retur - bag om de døende sprog handlar om de danska dialekterna: "Engang var den regionale dialekt kendetegnende for en person. I dag er dialekterne på vej ud. Men hvorfor forsvinder dialekterne? Med denne multimedieproduktion går vi bag om det spørgsmål."

Engelska - utförlig artikel från Wikipedia om det engelska språket.

Eurolang är en specialiserad nyhetsbyrå, som bevakar frågor som gäller mindre använda språk, språklig mångfald och nationella minoriteter inom EU. Eurolang har också ett nyhetsbrev.

Finskan - inte så svår som du tror - Tapani Souminen, kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, anser att det är en myt att finskan skulle vara ett exceptionellt svårt språk.

Goethe-Institut , som delar lokal med Instituto Cervantes i centrala Stockholm, har till uppgift att befrämja kunskap om det tyska språket och tysk kultur utomlands. Goethe-Institutets centrala webbplats hittar du här.

Isländska på nätet, som sköts av Susanne Haugen, innehåller huvudsakligen isländsk grammatik. Men här finns även en hel del annat Islandsrelaterat material; foton, texter om isländskt språk, en länksamling, en sida om isländska handskrifter, en frågesport och en språksida med kuriosa. Mycket innehållsrik sida.

Introduktion till Studier i Kinesiska har utarbetats av Patrik Hassel Zeins.

Jamska - företrädarna för denna sida hävdar att jämtska är ett eget språk.

La francophonie dans le monde, en sida från Quebec, som behandlar franska språkets utbredning och ställning i världen.

Language Museum innehåller smakprov, vanligen från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter eller från Bibeln, från 2000 språk.

Linguamón - Casa de les llengües (d.v.s. språkens hus) - är en institution, som inrättats av den katalanska regeringen. Dess syfte är att understödja språklig mångfald i världen. Webbsidan är på 20 språk, däribland kymriska, baskiskiska, galiciska, guarani, occitanska, kiswahili och tamazight (ett berberspråk).

Litauiska - Giedrius Subačius berättar om det litauiska språket, det språk som kanske genomgått minst antal förändringar i den indoeuropeiska språkfamiljen. Språk: engelska.

Lågtyska - Wikipediaartikel, men utförligare på andra språk än svenska. Under Hansatiden fungerade lågtyskan som  lingua franca i Nordeuropa och har haft stor inverkan på de moderna skandinaviska språken. Flertalet av de låneord i de skandinaviska språken, som anses ha kommit från tyskan, kommer egentligen från lågtyskan.

Lära sig franska - den som vill lära sig mer om franska språket, eller lära andra om franska språket och kulturen, hittar här en mängd länkar  till användbara sidor på internet.

National Museum of Language, ett museum om världens alla språk, öppnade under 2008 i Maryland, USA. Museet vill visa upp språkets själva väsen, språkets betydelse för människan och samhällsutvecklingen, och människors förmåga att kommunicera med varandra, även över nationsgränserna.

Native Languages of the Americas är en liten gräsrotsorganisation, som ägnar sig åt de amerikanska ursprungsspråkens överlevnad, särskilt genom att utnyttja internetteknologi.  Man tillstår att webbplatsen inte är vacker, men påpekar att den har en inre skönhet, eftersom den fungerar som ett nätbaserat kompendium med material om mer än 800 språk från den amerikanska kontinenten!

Nederländska, som standardiserades på 1600-talet, talas av runt 21 miljoner människor i Nederländerna och Belgien. Nederländskan har lånat ut många sjöfartstermer.

Nordiska pidgin- och kreolspråk - pidginspråk är spontana hjälpspråk med begränsad vokabulär, medan ett kreolspråk är ett pidginspråk som "satt sig" och som kan utvecklas till ett fullödigt språk. (Bruten länk)

Omniglot - skrivsystem och språk i världen. Denna sida innehåller information om de flesta alfabet och skrivsystem i världen som för närvarande används, liksom en del ålderdomliga och konstruerade. Språk: engelska och franska.

SAlanguages.com är en sida som tillägnas språken i Sydafrika. Sydafrika har inte mindre än elva officiella språk. De fem största modersmålen (2001) var izizulu, isixhosa, afrikaans, sepedi och engelska - i den ordningen.

Samma på kinesiska - Mathias Nylund på Rundradion i Finland har sammanställt denna nybörjarkurs i kinesiska. Odet "ma" kan beroende på betoning betyda fyra helt olika saker: 1) mamma; 2) hampa; 3) häst; och 4) svära.

Spanska, dialogernas språk - Instituto Cervantes, Spanska Kulturinstitutet, är en icke-vinstdrivande organisation grundades 1992 av spanska staten för att främja det spanska språket samt spansk och latinamerikansk kultur runt om i världen.

Språk inom EU förtecknar EU:s 20 officiella språk. Du kan höra exempel upplästa av tolkar inom EU:s institutioner.

Svenska - en utmärkt översikt av svenska språket i Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet.

Svenska Dialektmysterier - Fredrik Lindström utforskade ett antal svenska dialekter i detta program, som sändes i början av 2006.

Tribal College Journal är en kvartalstidskrift, som utges av  the American Indian Higher Education Consortium, en organisation bestående av 35 indiankontrollerade postgymnasiala skolor i USA och Canada.  Tidskriften har gjort mycket för att befrämja samarbetet mellan de ursprungliga nationerna i Nordamerika, särskilt för att bevara och rädda språken.

What Is Global English? - Rita Raley vid University of California, Santa Barbara, ger kurser i global engelska. Enligt henne befinner vi oss nu i ett historiskt läge, "in which English has been figured as both the fulfillment of the colonial promise of an all-pervasive, hegemonic system of language and as the sine qua non of the new world information order, a constitutive part of a global human society at ‘the end of history.’"

The Rosetta Project är ett globalt samarbetsprojekt mellan språkspecialister och modersmålstalare för att bygga upp ett arkiv på nätet, tillgängligt för allmänheten, av alla dokumenterade mänskliga språk. Deras målsättning är att skapa det bredaste och fullständigaste referensverket om världens språk för användning av såväl forskare och utbildare som infödda sammanslutningar, som letar efter material för att återuppväcka språklig livskraft.

Universitäres Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit - universitet i Bern, Schweiz, har ett forskningscentrum för mångsspråkighet, som behandlas på både individ- och institutionell nivå. Språk: tyska och franska.

Våra svenska dialekter - här kan man lyssna på prover från 100 svenska dialekter, som sammanställts av SweDia, ett samarbetsprojekt mellan fonetikavdelningarna vid Stockholms, Lunds och Umeås universitet.

Yamada Language Center - språkcentrat vid University of Oregon i nordvästra USA undervisar i många språk, även svenska. 

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 19/9 2019)