Sprakforsvaret
   

Planerade språk

 

Artificial Language Lab är ett ställe där man kan studera påhittade (konstgjorda) språk och diskutera frågor om utformningen av språk.

Declaration of International Communication är en internetbaserad petition till förmån för esperanto, som initierats av Hokan Lundberg.

Esperanto skapades 1887 av Ludwik Zamenhof och är fortfarande det mest livskraftiga konstgjorda språket. Mellan 100000 och några miljoner kan kommunicera på esperanto beroende på hur man räknar...

lernu! är en flerspråkig sajt som ger information om esperanto och möjligheten att lära sig språket, enkelt och gratis.

List of Esperanto organizations - det finns en esperantoorganisation i snart sagt varje land och också en rad specialiserade esperantoorganisationer.

Claude Piron, vältalig företrädare för esperanto, dog den 22/1 2008. Hans hemsida med flera intressanta artiklar kommer förhoppningsvis att ligga kvar på nätet. Språk: esperanto, engelska, franska, spanska och italienska.

Svenska Sällskapet för Interlingua - det finns många artificiella språk, men interlingua är förmodligen esperantos viktigaste konkurrent.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 12/2 2011)