Sprakforsvaret
   

Översättningsverksamhet

 

divxsweden.net är ett översättarforum, som levererar svenska undertexter på nätet.

Dubbningshemsidan är enligt egen utsago Skandinaviens enda webbsida, som informerar om dubbningar. s.k. versioneringar och översättningar.

Free Translation Forum - ett forum för enskilda och företag, som letar efter en frivillig översättare. Från och till alla språk.

Föreningen Auktoriserade Translatorer bildades 1932. Föreningens medlemmar representerar över 30 språk. Translatorer utför alla slags översättningar till eller från sina språk och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner.

Lingo24 översättningsbyrå erbjuder översättningstjänster och lokalisering av webbsidor för internationella företag, regeringsorgan, och andra översättningsföretag världen över.

Oversetterbloggen - norsk översättarblogg med undertiteln "Oversette oversettelser og innblikk i det umuliges kunst". Bidragsgivare honoreras med 500 kronor för övrigt.

Språkportalen är en nyöppnad, svensk mötesplats på Internet, främst avsedd för översättare, translatorer, tolkar och språkstuderande. Medlemskapet är gratis och endast för personer.

Svenskt översättarlexikon ämnar sprida ljus över ett förbisett område inom svensk kultur: Översättarkåren.

Sveriges Facköversättarförening är Sveriges största översättarorganisation, med närmare 1 000 enskilda översättare och fler än 20 av Sveriges ledande översättarföretag som medlemmar. SFÖ är idag en naturlig samlingsplats för översättare, och en naturlig plats för företag att söka översättare.

The Translation Journal är en icke-kommersiell nätpublikation för översättare av översättare om översättare och översättningar.

Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald, bildades den den 21 februari 2006. För att ta reda på vilka de är, vad de försöker uppnå och vad de gör, läs deras Manifest.

TranslateSweden erbjuder språkprogram, d.v.s. översättningsprogram, lexikon och språkkurser, främst från spanska till svenska, men även från ryska till svenska Det finns både demoversioner och gratisversioner.

Undertexter.se - en samlingsplats både för amatörer som producerar undertexter till utländska filmer, och för dem som vill ladda ner filmer med dylika texter. Webbplatsen har 122556 medlemmar och redovisar 8535 översatta titlar när detta skrivs (30/9 2007).

Vilken språkvariant? är en tjänst som gör kvalificerade gissningar om i vilken region ett ord eller en fras används mest. Använd denna tjänst för att kolla om ett ord eller ett uttryck är typiskt för svenskan i Sverige eller i Finland, för engelskan i Nordamerika eller i Storbritannien, för tyskan i Tyskland eller i Österrike osv.

Windows Live är en ny översättningstjänst på nätet - också en konkurrent till Googles översättningstjänst. Den översätter texter upp till 500 ord och mellan engelska och en rad andra större språk - alltså inte svenska.

Worldwide lexicon utgår från översättningar gjorda av frivilliga i stället för maskinöversättning. Vem som helst kan medverka med att översätta webbinnehåll till olika språk. Allt som behövs är ett insticksprogram till webbläsaren Firefox. Bloggare som använder Wordpress har dessutom möjlighet att få sina blogginlägg översatta med hjälp av beredvilliga läsare. 

Öresunds Översättningsbyrå bedriver översättningsverksamhet mellan svenska och danska och från norska till svenska och danska. Dessutom tillhandahåller översättningsbyrån dansk-svenska specialordlistor på webbplatsen. Man ska heller inte ta för givet att ett ords grammatiska kön på svenska är detsamma på danska och vice versa.

Översättarcentrum förmedlar gratis kvalificerade skönlitterära och facklitterära översättare inom vitt skilda områden och vänder sig främst till förlag, men även till kulturinstitutioner och vissa företag.

(Denna sektion uppdaterades senast den 13/9 2018)